Окэд рк

ОКЭДы в Республике Казахстан

РК

Для поиска нажмите ctrl+F
Код Наименование — РУС Наименование — Каз
AСЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВОАУЫЛ, ОРМАН ЖӘНЕ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
01Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областяхӨсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну
011Выращивание сезонных культурМаусымдық дақылдарды өсіру
0111Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и масличных семянДәнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақ дақылдарын және майлы тұқымдарды өсіру
01111Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводствоТұқым шаруашылығын қосқанда, дәнді дақылдарды және бұршақ дақылдарын өсіру
01112Выращивание масличных культур и их семянМайлы өсімдіктерді және олардың тұқымдарын өсіру
0112Выращивание рисаКүрішті өсіру
01120Выращивание рисаКүрішті өсіру
0113Выращивание овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодовКөкөністерді және қауындарды, көкөністердің тамыр тәрізді және түйнекті түрлерін өсіру
01131Выращивание картофеля и посадочного материалаКартопты және отырғызылатын материалдарды өсіру
01132Выращивание овощей, их семян и рассадыКөкөністерді, олардың тұқымдары мен көшеттерін өсіру
01133Выращивание сахарной свеклы и семянҚант қызылшасын және тұқымдарын өсіру
0114Выращивание сахарного тростникаҚант қамысын өсіру
01140Выращивание сахарного тростникаҚант қамысын өсіру
0115Выращивание табакаТемекіні өсіру
01150Выращивание табакаТемекіні өсіру
0116Выращивание волокнистых прядильных культурТалшықты дақылдарды өсіру
01161Выращивание хлопка-сырцаШитті мақтаны өсіру
01162Выращивание волокнистых прядильных культур и их семянТалшықты дақылдарды және олардың тұқымдарын өсіру
0119Выращивание прочих сезонных культурБасқа да маусымдық дақылдарды өсіру
01191Выращивание кормовых культур и их семянАзық дақылдарын және олардың тұқымдарын өсіру
01192Выращивание цветов, семеноводство цветочных культурГүл өсіру, гүл тұқымдары шаруашылығы
01199Выращивание прочих сезонных культурМаусымдық басқа дақылдарды өсіру
012Выращивание многолетних культурКөп жылдық дақылдарды өсіру
0121Выращивание виноградаЖүзімді өсіру
01210Выращивание виноградаЖүзімді өсіру
0122Выращивание тропических и субтропических фруктовТропикалық және субтропикалық жемістерді өсіру
01220Выращивание тропических и субтропических фруктовТропикалық және субтропикалық жемістерді өсіру
0123Выращивание цитрусовых фруктовЦитрусты жемістерді өсіру
01230Выращивание цитрусовых фруктовЦитрусты жемістерді өсіру
0124Выращивание семечковых и косточковых плодовДәнді жемістерді және сүйекті жемістерді өсіру
01240Выращивание семечковых и косточковых плодовДәнді жемістерді және сүйекті жемістерді өсіру
0125Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и ореховЖеміс ағаштарының және бұталы жемістер мен жаңғақтардың басқа да түрлерін өсіру
01250Выращивание прочих видов плодовых деревьев, кустарников и ореховЖеміс ағаштарының және бұталы жемістер мен жаңғақтардың басқа да түрлерін өсіру
0126Выращивание масленичных фруктовМайлы жемістерді өсіру
01260Выращивание масленичных фруктовМайлы жемістерді өсіру
0127Выращивание культур для производства напитковСусындарды дайындауға арналған дақылдарды өсіру
01270Выращивание культур для производства напитковСусындарды дайындауға арналған дақылдарды өсіру
0128Выращивание специй, ароматических, сильнодействующих наркотических и фармацевтических культурДәмдеуіштерді, хош иісті шөптерді, күшті әсер ететін есірткі және фармацевтикалық дақылдарды өсіру
01280Выращивание специй, ароматических, сильнодействующих наркотических и фармацевтических культурДәмдеуіштерді, хош иісті шөптерді, күшті әсер ететін есірткі және фармацевтикалық дақылдарды өсіру
0129Выращивание прочих многолетних культурБасқа да көпжылдық дақылдарды өсіру
01290Выращивание прочих многолетних культурБасқа да көпжылдық дақылдарды өсіру
013Производство продукции питомниковПитомник өнімдерін өндіру
0130Производство продукции питомниковПитомник өнімдерін өндіру
01300Производство продукции питомниковПитомник өнімдерін өндіру
014ЖивотноводствоМал шаруашылығы
0141Разведение молочных пород скотаМалдың сүтті тұқымдарын көбейту
01410Разведение молочных пород скотаМалдың сүтті тұқымдарын көбейту
0142Разведение прочих пород скота и буйволовМалдың және енекенің басқа да тұқымдарын көбейту
01420Разведение прочих пород крупного рогатого скота для получения мясаЕт алу үшін ірі қара малдың басқа да тұқымдарын көбейту
0143Разведение лошадей и прочих копытных породЖылқыларды және басқа да тұяқты тұқымдарды өсіру
01431Разведение лошадейЖылқыларды өсіру
01432Разведение и выращивание ослов, мулов или лошаковЕсектерді, қашырларды немесе мәстектерді көбейту немесе өсіру
0144Разведение верблюдов и верблюдовыхТүйелерді және түйе тектес жануарларды өсіру
01440Разведение верблюдов и верблюдовыхТүйелерді және түйе тектес жануарларды өсіру
0145Разведение овец и козҚойларды және ешкілерді өсіру
01450Разведение овец и козҚойларды және ешкілерді өсіру
0146Разведение свиней и поросятШошқаларды және торайларды өсіру
01460Разведение свиней и поросятШошқаларды және торайларды өсіру
0147ПтицеводствоҚұс шаруашылығы
01471Разведение птицы на мясо, племенной птицы и молоднякаЕт алу үшін құсты, асыл тұқымды құстарды және балапандар өсіру
01472Производство яицЖұмыртқа өндіру
01473Производство смешанное, мясо-яичноеАралас, ет-жұмыртқа өндірісі
01474Деятельность инкубаторно-птицеводческих станцийИнкубаторлық-құс шаруашылығы станцияларының қызметі
0149Разведение прочих видов животныхЖануарлардың басқа түрлерін өсіру
01490Разведение прочих видов животныхЖануарлардың басқа түрлерін өсіру
015Смешанное сельское хозяйствоАралас ауыл шаруашылығы
0150Смешанное сельское хозяйствоАралас ауыл шаруашылығы
01500Смешанное сельское хозяйствоАралас ауыл шаруашылығы
016Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культурАуыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері
0161Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культурАуыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері
01611Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культурАуыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметтің көмекші түрлері
01612Эксплуатация оросительных системЖер суару жүйесін пайдалану
0162Вспомогательные виды деятельности по разведению животныхЖануарларды өсіру жөніндегі қызметтің көмекші түрлері
01620Вспомогательные виды деятельности по разведению животныхЖануарларды өсіру жөніндегі қызметтің көмекші түрлері
0163Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожаяАстықты жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері
01630Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожаяАстықты жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері
0164Обработка и подготовка семян для размноженияТұқымдарды көбейту үшін өңдеу және дайындау
01640Обработка и подготовка семян для размноженияТұқымдарды көбейту үшін өңдеу және дайындау
017Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областяхОсы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау
0170Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областяхОсы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау
01700Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областяхОсы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау
02Лесоводство и лесозаготовкиОрман шаруашылығы және ағаш дайындау
021Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельностьОрман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі
0210Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельностьОрман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі
02100Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельностьОрман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі
022ЛесозаготовкиАғаш материалдарын дайындау
0220ЛесозаготовкиАғаш материалдарын дайындау
02200ЛесозаготовкиАғаш материалдарын дайындау
023Сбор не древесной продукции лесного хозяйстваОрман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
0230Сбор не древесной продукции лесного хозяйстваОрман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
02300Сбор не древесной продукции лесного хозяйстваОрман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
024Технические услуги в области лесоводстваОрман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер
0240Технические услуги в области лесоводстваОрман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер
02400Технические услуги в области лесоводстваОрман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер
03Рыболовство и аквакультураБалық шаруашылығы және аквадақыл
031РыболовствоБалық аулау
0311Морское рыболовствоТеңізде балық аулау
03110Морское рыболовствоТеңізде балық аулау
0312Пресноводное рыболовствоТұщы суда балық аулау шаруашылығы
03120Пресноводное рыболовствоТұщы суда балық аулау шаруашылығы
032АквакультураАквадақыл
0321Морская аквакультураТеңіз аквадақылы
03210Морская аквакультураТеңіз аквадақылы
0322Пресноводная аквакультураТұщы сулық аквадақыл
03220Пресноводная аквакультураТұщы сулық аквадақыл
BГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВКЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІ ЖӘНЕ КАРЬЕРЛЕРДІ ҚАЗУ
05Добыча угля и лигнитаКөмір және лигнит өндіру
051Добыча каменного угляТас көмірді өндіру
0510Добыча каменного угляТас көмірді өндіру
05101Добыча каменного угля открытым способомТас көмірді ашық тәсілмен өндіру
05102Добыча каменного угля подземным способомТас көмірді жер асты тәсілімен өндіру
05103Обогащение каменного угляТас көмірді байыту
052Добыча лигнитаЛигнитті өндіру
0520Добыча лигнитаЛигнитті өндіру
05201Добыча лигнита (бурого угля) открытым способомЛигнитті (қоңыр көмірді) ашық тәсілмен өндіру
05202Добыча лигнита (бурого угля) подземным способомЛигнитті (қоңыр көмірді) жер асты тәсілімен өндіру
05203Обогащение лигнита (бурого угля)Лигнитті (қоңыр көмірді) байыту
06Добыча сырой нефти и природного газаШикі мұнайды және табиғи газды өндіру
061Добыча сырой нефтиШикі мұнайды өндіру
0610Добыча сырой нефтиШикі мұнайды өндіру
06100Добыча сырой нефти и попутного газаШикі мұнайды және ілеспе газды өндіру
062Добыча природного газаТабиғи газды өндіру
0620Добыча природного газаТабиғи газды өндіру
06200Добыча природного газа (исключен Приказом №308)Табиғи газды өндіру
06201Добыча природного газа,кроме метанаМетаннан басқа табиғи газды өндіру
06202Добыча метана из угольных месторожденийКөмір кен орнынан метанды өндіру
07Добыча металлических рудМеталл кендерін өндіру
071Добыча железной рудыТемір кенін өндіру
0710Добыча железной рудыТемір кенін өндіру
07101Добыча железной руды подземным способомТемір кенін жер асты тәсілімен өндіру
07102Добыча железной руды открытым способомТемір кенін ашық тәсілмен өндіру
072Добыча руд цветных металловТүсті металдар кендерін өндіру
0721Добыча урановой и ториевой рудыУран және торий кенін өндіру
07210Добыча урановой и ториевой рудыУран және торий кенін өндіру
0729Добыча руд других цветных металловБасқа түсті металл кендерін өндіру
07291Добыча и обогащение алюминий-содержащего сырьяҚұрамында шикізат бар алюминийді өндіру және байыту
07292Добыча и обогащение медной рудыМыс кенін өндіру және байыту
07293Добыча и обогащение свинцово-цинковой рудыҚорғасын-мырыш кенін өндіру және байыту
07294Добыча и обогащение никель-кобальтовых рудНикель-кобальт кенін өндіру және байыту
07295Добыча и обогащение титаново-магниевого сырья (руды)Титан-магний шикізатын (кенін) өндіру және байыту
07296Добыча и обогащение оловянной рудыҚалайы кенін өндіру және байыту
07297Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных рудСүрме-сынап кенін өндіру және байыту
07298Добыча драгоценных металлов и руд редких металловБағалы металдар мен сирек кездесетін металл кендерін өндіру
07299Добыча прочих руд цветных металловБасқа түсті металл кендерін өндіру
08Прочие отрасли горнодобывающей промышленностиКен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары
081Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеровТас, саз және құм карьерлерін қазу
0811Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцевСәндік және құрылыс тастарын, әктас, гипс, бор және тақтатас өндіру
08111Добыча декоративного и строительного камняСәндік және құрылыс тасын өндіру
08112Добыча известняка, гипса и мелаӘктасты, гипсті және борды өндіру
08113Добыча сланцевТақтатас өндіру
0812Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолинаМалтатасты және құмды карьерлерді қазу, сазды және каолинді өндіру
08121Разработка гравийных и песчаных карьеровМалтатасты және құмды карьерлерді қазу
08122Добыча глины и каолинаБалшық және каолин өндіру
089Отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров, не включенные в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген карьерлерді қазу және кен өндіру өнеркәсібінің салалары
0891Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобренийХимиялық өнеркәсіп пен тыңайтқыштар алу үшін минералды шикізаттар өндіру
08910Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобренийХимиялық өнеркәсіп пен тыңайтқыштар алу үшін минералды шикізаттар өндіру
0892Добыча торфаШымтезек өндіру
08920Добыча торфаШымтезек өндіру
0893Добыча солиТұз өндіру
08930Добыча солиТұз өндіру
0899Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, не включенные в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген кен өндіру өнеркәсібінің өзге салалары
08991Добыча асбестовой рудыАсбест кенін өндіру
08992Добыча и обогащение неметаллических рудМеталл емес кенді өндіру және байыту
08993Добыча сырья для естественных и искусственных пористых заполнителейТабиғи және жасанды кеуекті толтырғыштар үшін шикізат өндіру
08994Добыча исходного сырья для стекольной промышленностиШыны өнеркәсібі үшін бастапқы шикізат өндіру
08995Добыча драгоценных камней (кроме алмазов) и полудрагоценных камней, самоцветов и янтаряАсыл тастар (алмастан басқа) және жартылай асыл тастар, жарқырауық тастар және кәріптас өндіру
08996Добыча алмазовАлмас өндіру
09Технические услуги в области горнодобывающей промышленностиКен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер
091Технические услуги в области добычи нефти и природного газаМұнай мен табиғи газды өндіру саласындағы техникалық қызмет көрсету
0910Техническая поддержка при добыче нефти и природного газаМұнай мен табиғи газды өндіру кезіндегі техникалық қолдау
09100Техническая поддержка при добыче нефти и природного газаМұнай мен табиғи газды өндіру кезіндегі техникалық қолдау
099Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработкиКен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық қолдау
0990Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработкиКен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық қолдау
09900Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработкиКен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары және жер асты қазба жұмыстары үшін техникалық қолдау
CОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ
10Производство продуктов питанияТамақ өнімдерін өндіру
101Переработка и консервирование мяса и производство мясных изделийЕтті қайта өңдеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру
1011Переработка и консервирование мясаЕтті қайта өңдеу және консервілеу
10110Переработка и консервирование мясаЕтті қайта өңдеу және консервілеу
1012Переработка и консервирование мяса домашней птицыҮй құсының етін қайта өңдеу және консервілеу
10120Переработка и консервирование мяса домашней птицыҮй құсының етін қайта өңдеу және консервілеу
1013Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицыЕттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру
10130Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицыЕттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру
102Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсковБалықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу
1020Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсковБалықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу
10200Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсковБалықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу
103Переработка и консервирование фруктов и овощейЖемістерді және көкөністерді қайта өңдеу және консервілеу
1031Переработка и консервирование картофеляКартопты өңдеу және консервілеу
10310Переработка и консервирование картофеляКартопты өңдеу және консервілеу
1032Производство фруктовых и овощных соковЖеміс және көкөніс шырындарын өндіру
10320Производство фруктовых и овощных соковЖеміс және көкөніс шырындарын өндіру
1039Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощейЖемістерді және көкөністерді өңдеудің және сақтаудың басқа түрлері
10390Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощейЖемістерді және көкөністерді өңдеудің және сақтаудың басқа түрлері
104Производство растительных и животных масел и жировӨсімдік және мал майы мен тоң май өндіру
1041Производство масел и жировМай және тоң май өндіру
10411Производство неочищенных масел и жировТазартылмаған май және тоң май өндіру
10412Производство рафинированных масел и жировТазартылған май және тоң май өндіру
1042Производство маргарина и подобных животных жировМаргаринді және ұқсас мал майын өндіру
10420Производство маргарина и подобных животных жировМаргаринді және ұқсас мал майын өндіру
105Производство молочных продуктовСүт өнімдерін өндіру
1051Переработка молока и производство сыраСүтті өңдеу және сырды өндіру
10511Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыровКонсервіленген сүттен басқа сүтті өңдеу және сырды өндіру
10512Производство молочных консервовСүт консервілерін өндіру
1052Производство мороженогоБалмұздақ өндіру
10520Производство мороженогоБалмұздақ өндіру
106Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктовҰн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру
1061Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленностиҰн-жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру
10611Производство мукиҰн өндіру
10612Производство крупЖарма өндіру
10613Производство пищевых концентратовТағамдық концентраттарды өндіру
1062Производство крахмала и продукции из крахмалаКрахмалды және крахмалдан өнімдерін өндіру
10620Производство крахмала и продукции из крахмалаКрахмалды және крахмалдан өнімдерін өндіру
107Производство хлебобулочных и мучных изделийНан және ұн өнімдерін өндіру
1071Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожныхНан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру
10710Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожныхНан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру
1072Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного храненияКептірілген нанды және печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, пирогтарды және бисквиттерді өндіру
10720Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного храненияКептірілген нанды және печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, пирогтарды және бисквиттерді өндіру
1073Производство макаронных изделийМакарон өнімдерін өндіру
10730Производство макаронных изделийМакарон өнімдерін өндіру
108Производство прочих продуктов питанияБасқа да тамақ өнімдерін өндіру
1081Производство сахараҚант өндіру
10810Производство сахараҚант өндіру
1082Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделийКакаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру
10820Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделийКакаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру
1083Переработка чая и кофеШайды және кофені өңдеу
10830Переработка чая и кофеШайды және кофені өңдеу
1084Производство пряностей и приправДәмқосарларды мен дәмдеуіштерді өндіру
10840Производство пряностей и приправДәмқосарларды мен дәмдеуіштерді өндіру
1085Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатовДайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру
10850Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатовДайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру
1086Производство детского питания и диетических пищевых продуктовБалалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру
10860Производство детского питания и диетических пищевых продуктовБалалар тағамын және диеталық тамақ өнімдерін өндіру
1089Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген басқа тамақ өнімдерін өндіру
10891Производство супов, бульонов и яйцепродуктовКөже, сорпа және жұмыртқа өнімдерін өндіру
10892Производство дрожжейАшытқы өндіру
10899Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген басқа тамақ өнімдерін өндіру
109Производство готовых кормов для животныхЖануарларға арналған дайын азықтарды өндіру
1091Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермахФермалардағы жануарлар үшін дайын азықтарды өндіру
10910Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермахФермалардағы жануарлар үшін дайын азықтарды өндіру
1092Производство готовых кормов для домашних животныхҮй жануарлары үшін дайын тағам өнімдерін өндіру
10920Производство готовых кормов для домашних животныхҮй жануарлары үшін дайын тағам өнімдерін өндіру
11Производство напитковСусындарды өндіру
110Производство напитковСусындарды өндіру
1101Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитковСпирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру
11010Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитковСпирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру
1102Производство вина из виноградаЖүзімнен шарап жасау
11020Производство вина из виноградаЖүзімнен шарап жасау
1103Производство сидра и прочих фруктовых винСидрді және басқа да жеміс шараптарын өндіру
11030Производство сидра и прочих фруктовых винСидрді және басқа да жеміс шараптарын өндіру
1104Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материалаАшыған материалдан басқа тазартылмаған сусындар өндіру
11040Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материалаАшыған материалдан басқа тазартылмаған сусындар өндіру
1105Производство пиваСыра өндіру
11050Производство пиваСыра өндіру
1106Производство солодаУыт өндіру
11060Производство солодаУыт өндіру
1107Производство минеральных вод и других безалкогольных напитковМинералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру
11070Производство минеральных вод и других безалкогольных напитковМинералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру
12Производство табачных изделийТемекі өнімдерін өндіру
120Производство табачных изделийТемекі өнімдерін өндіру
1200Производство табачных изделийТемекі өнімдерін өндіру
12001Ферментация табакаТемекіні ыдырату
12002Производство табачных изделийТемекі өнімдерін өндіру
13Производство текстильных изделийТоқыма бұйымдарын өндіру
131Прядильное, ткацкое и отделочное производствоИіру, тоқу және өңдеу өндірісі
1310Прядильное, ткацкое и отделочное производствоИіру, тоқу және өңдеу өндірісі
13101Подготовка хлопчатобумажного волокнаМақта-мата талшықтарын дайындау
13102Прядение хлопчатобумажного волокнаМақта-мата талшығын иіру
13103Подготовка шерстяного волокнаЖүн талшықты дайындау
13104Прядение шерстяного волокнаЖүн талшығын иіру
13105Подготовка льняного и прочих растительных волоконЗығыр және басқа да өсімдік талшықтарын дайындау
13106Прядение льняного и прочих растительных волоконЗығыр және басқа да өсімдік талшықтарын иіру
13107Подготовка шелкового волокнаЖібек талшықты дайындау
13108Производство шелковой пряжиЖібек иірілген жіпті өндіру
13109Производство швейных нитокТігін жіптерін өндіру
132Производство текстильных изделийТоқыма бұйымдарын өндіру
1320Производство текстильных изделийТоқыма бұйымдарын өндіру
13201Производство хлопчатобумажных тканейМақта-мата өндіру
13202Производство шерстяных тканейЖүн маталарды өндіру
13203Производство шелковых тканейЖібек мата жасау
13204Производство льняных тканейЗығыр маталар өндіру
13209Производство прочих тканейБасқа да маталарды өндіру
133Производство готовых текстильных изделийДайын тоқыма бұйымдарын өндіру
1330Производство готовых текстильных изделийДайын тоқыма бұйымдарын өндіру
13300Производство готовых текстильных изделийДайын тоқыма бұйымдарын өндіру
139Производство прочих текстильных изделийБасқа да тоқыма бұйымдарын өндіру
1391Производство трикотажного полотнаТрикотаж маталар өндіру
13911Производство трикотажного полотнаТрикотаж маталар өндіру
13912Производство искусственного мехаЖасанды жүн өндіру
1392Производство готовых текстильных изделий, кроме одеждыКиімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
13920Производство готовых текстильных изделий, кроме одеждыКиімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру
1393Производство ковров и ковровых изделийКілем және кілем бұйымдарын өндіру
13930Производство ковров и ковровых изделийКілем және кілем бұйымдарын өндіру
1394Производство веревок, канатов, бечевок, шнурков, шнуров и плетения сетейЖіп, арқан, жіңішке арқан, бауша, бау өндіру және тор тоқу
13941Производство канатов, веревок, шпагатаАрқан, бау, шпагат өндіру
13942Производство изделий из веревок и сетейБаулардан және торлардан жасалған бұйымдарды өндіру
1395Производство нетканых изделий, за исключением одеждыКиімнен басқа, тоқымалы емес бұйымдарды өндіру
13950Производство нетканых изделий, за исключением одеждыКиімнен басқа, тоқымалы емес бұйымдарды өндіру
1396Производство прочих технических и промышленных текстильных изделийБасқа да техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру
13960Производство прочих технических и промышленных текстильных изделийБасқа да техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру
1399Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категорииБасқа санаттарға кірмеген басқа тоқыма бұйымдарын өндіру
13991Производство текстильной галантереиТоқыма галантереясын өндіру
13992Производство валяльно-войлочных изделийТоқыма-киіз бұйымдарын өндіру
13999Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категорииБасқа санаттарға кірмеген басқа тоқыма бұйымдарын өндіру
14Производство одеждыКиім өндіру
141Производство одежды, кроме одежды из мехаҮлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру
1411Производство одежды из кожиТеріден тігілген киімді өндіру
14110Производство одежды из кожиТеріден тігілген киімді өндіру
1412Производство спецодеждыАрнайы киімді өндіру
14120Производство спецодеждыАрнайы киімді өндіру
1413Производство верхней одеждыСырт киімді өндіру
14130Производство верхней одеждыСырт киімді өндіру
1414Производство нижнего бельяІш киімді өндіру
14140Производство нижнего бельяІш киімді өндіру
1419Производство прочих видов одежды и аксессуаровКиімдердің және аксессуарлардың басқа да түрлерін өндіру
14191Производство головных уборовБас киімдер өндіру
14199Производство другой одежды и принадлежностейБасқа киімдерді және керек-жарақтарды өндіру
142Производство меховых изделийҮлбір бұйымдарды өндіру
1420Производство меховых изделийҮлбір бұйымдарды өндіру
14200Производство меховых изделийҮлбір бұйымдарды өндіру
143Производство вязаных и трикотажных изделий и одеждыТоқылған және тоқыма бұйымдар мен киімдерді өндіру
1431Производство вязаных и трикотажных чулочных изделийТоқылған және тоқыма шұлық бұйымдарын өндіру
14310Производство вязаных и трикотажных чулочных изделийТоқылған және тоқыма шұлық бұйымдарын өндіру
1439Производство прочих вязаных и трикотажных изделийБасқа да тоқылған және тоқыма бұйымдар өндіру
14390Производство прочих вязаных и трикотажных изделийБасқа да тоқылған және тоқыма бұйымдар өндіру
15Производство кожаной и относящейся к ней продукцииБылғары және оған жататын өнімдерді өндіру
151Дубление и выделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий; выделка и крашение мехаТеріні илеу және өңдеу; жүк сөмкесін, әйелдер сөмкесін, қайыс бұйымдарды және әбзелдерді өндіру; үлбірді өңдеу және бояу
1511Дубление и выделка кожи; выделка и окрашивание мехаТеріні илеу және өңдеу; үлбірді өңдеу және бояу
15111Дубление и выделка кожиТеріні илеу және өңдеу
15112Производство искусственных кож и пленочных материаловЖасанды теріні және жұқа материалдарды өндіру
15113Выделка и окрашивание мехаҮлбірді өңдеу және бояу
1512Производство багажных сумок, дамских сумочек и тп, шорных изделий и сбруиЖүк сөмкелерін, әйелдер сөмкелерін және т.с.с. қайыс бұйымдарды және әбзелдерді өндіру
15121Производство багажных сумок, дамских сумочек и аналогичных изделийЖүк сөмкелерін, әйелдер сөмкелерін және ұқсас бұйымдарды өндіру
15122Производство шорно-седельных изделийҚайыс-ершік бұйымдарын өндіру
152Производство обувиАяқ киім өндіру
1520Производство обувиАяқ киім өндіру
15200Производство обувиАяқ киім өндіру
16Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетенияЖиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдар өндіру
161Лесопильное и строгальное производствоАғаш кесу және сүргілеу өндірісі
1610Лесопильное и строгальное производствоАғаш кесу және сүргілеу өндірісі
16101Лесопильное и строгальное производствоАғаш кесу және сүргілеу өндірісі
16102Антисептирование древесиныАғаштарды зарарсыздандыру
16103Производство сборных деревянных покрытийҚұрама ағаш төсемдерін өндіру
162Производство продукции из древесины, пробки, соломки и материалов для плетенияАғаш, тоз, сабан немесе өруге арналған материалдардан өнімдер өндіру
1621Производство шпона, фанеры, плит и панелейҚабыршақ, фанер, тақта және панель өндіру
16210Производство шпона, фанеры, плит и панелейҚабыршақ, фанер, тақта және панель өндіру
1622Производство сборных паркетных покрытийҚұрама паркет жабындарды өндіру
16220Производство сборных паркетных покрытийҚұрама паркет жабындарды өндіру
1623Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделийБасқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру
16231Производство деревянных изделийАғаш бұйымдар өндіру
16232Производство сборных домов, преимущественно из дереваКөбінесе ағаштан жасалған құрама үйлер өндірісі
16233Производство деревянных контейнерных, цельноперевозных и сборноразборных зданий и помещенийАғаш контейнерлі, тұтас тасымалданатын және жиналмалы-құрылмалы ғимараттар мен үй-жайларды өндіру
1624Производство деревянной тарыАғаш ыдыстарды өндіру
16240Производство деревянной тарыАғаш ыдыстарды өндіру
1629Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетенияБасқа ағаш бұйымдарын өндіру; тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру
16291Производство разных деревянных изделийӘр түрлі ағаш бұйымдарын өндіру
16292Производство декоративных изделий из дереваАғаштан сәндік бұйымдар өндіру
16293Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетенияАғаш, тоз, сабан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру
17Производство бумаги и бумажной продукцииҚағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру
171Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картонаАғаш массасы мен целлюлозаны, қағаз және қатырма қағазды өндіру
1711Производство древесной массы и целлюлозыАғаш массасы мен целлюлозаны өндіру
17110Производство древесной массы и целлюлозыАғаш массасы мен целлюлозаны өндіру
1712Производство бумаги и картонаҚағаз және қатырма қағаз өндіру
17120Производство бумаги и картонаҚағаз және қатырма қағаз өндіру
172Производство изделий из бумаги и картонаҚағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру
1721Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тарыБүрмеленген қатырма қағаз, қағаз және қатырма қағаздан қапқорап өндіру
17211Производство гофрированного картонаБүрмеленген қатырма қағаз өндіру
17212Производство бумажной и картонной тарыҚағаз және қатырма қағаздан қапқорап өндіру
1722Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначенияШаруашылық-тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарын жасау
17220Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначенияШаруашылық-тұрмыстық және санитарлық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдарын жасау
1723Производство писчебумажных изделийЖазу қағазы бұйымдарын өндіру
17230Производство писчебумажных изделийЖазу қағазы бұйымдарын өндіру
1724Производство обоевТұсқағаздар өндіру
17240Производство обоевТұсқағаздар өндіру
1729Производство прочих изделий из бумаги и картонаҚағаз және қатырма қағаздан басқа да бұйымдар өндіру
17290Производство прочих изделий из бумаги и картонаҚағаз және қатырма қағаздан басқа да бұйымдар өндіру
18Печать и воспроизведение записанных материаловЖазылған материалдарды басып шығару және жаңғырту
181Издательское дело и услуги, связанные с издательским деломБаспа ісі және баспа ісіне байланысты қызмет көрсету түрлері
1811Печатание газетГазет басып шығару
18110Печатание газетГазет басып шығару
1812Прочие виды издательской деятельностиБаспа өндірісінің басқа түрлері
18120Прочие виды издательской деятельностиБаспа өндірісінің басқа түрлері
1813Изготовление печатных форм и информационная деятельностьБаспа қалыптарын дайындау және ақпараттық қызмет
18130Изготовление печатных форм и информационная деятельностьБаспа қалыптарын дайындау және ақпараттық қызмет
1814Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие услугиБрошюралық-түптеу және өңдеу қызметі және ілеспе қызмет көрсету
18140Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие услугиБрошюралық-түптеу және өңдеу қызметі және ілеспе қызмет көрсету
182Воспроизведение записей с носителяТасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру
1820Воспроизведение записей с носителяТасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру
18201Воспроизведение звукозаписейДыбыс жазбаларын жаңғырту
18202Воспроизведение видеозаписейБейне жазбаларды жаңғырту
18203Воспроизведение программного обеспечения и баз данныхБағдарламалық қамтамасыз ету мен дерекқорларды жаңғырту
19Производство кокса и продуктов нефтепереработкиКокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
191Производство продукции коксовых печейКокс пештерінің өнімдерін өндіру
1910Производство продукции коксовых печейКокс пештерінің өнімдерін өндіру
19100Производство продукции коксовых печейКокс пештерінің өнімдерін өндіру
192Производство продуктов нефтепереработкиМұнай өңдеу өнімдерін өндіру
1920Производство продуктов нефтепереработкиМұнай өңдеу өнімдерін өндіру
19201Производство продуктов нефтепереработкиМұнай өңдеу өнімдерін өндіру
19202Агломерация торфа и производство торфяных брикетовШымтезекті агломерациялау және шымтезек текшелерін өндіру
19203Агломерация и производство угольных брикетовКөмір кесекшелерін агломерациялау және өндіру
19204Агломерация и производство брикетов лигнитаЛигнит кесекшелерін агломерациялау және өндіру
20Производство продуктов химической промышленностиХимиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру
201Производство основных химикатов, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формахНегізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы пішіндегі пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру
2011Производство промышленных газовӨнеркәсіптік газды өндіру
20110Производство промышленных газовӨнеркәсіптік газды өндіру
2012Производство красителей и пигментовБояғыш заттар мен пигменттер өндіру
20120Производство красителей и пигментовБояғыш заттар мен пигменттер өндіру
2013Производство прочих основных неорганических химических веществБасқа негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру
20130Производство прочих основных неорганических химических веществБасқа негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру
2014Производство прочих основных органических химических веществБасқа негізгі органикалық химиялық заттарды өндіру
20141Производство дубильных веществИлейтін заттар өндіру
20142Производство биоэтанолаБиоэтанол өндіру
20149Производство прочих основных органических химических веществБасқа да органикалық химиялық заттар өндіру
2015Производство удобрений и азотосодержащих смесейТыңайтқыштар және құрамында азот болатын қоспалар өндіру
20151Производство удобренийТыңайтқыштар өндіру
20152Производство азотных соединенийАзот қоспаларын өндіру
2016Производство пластмасс в первичной формеПластмассаны бастапқы пішінде өндіру
20160Производство пластмасс в первичной формеПластмассаны бастапқы пішінде өндіру
2017Производство синтетического каучука в первичной формеСинтетикалық каучукті бастапқы пішінде өндіру
20170Производство синтетического каучука в первичной формеСинтетикалық каучукті бастапқы пішінде өндіру
202Производство пестицидов и прочей агрохимической продукцииПестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
2019Производство пестицидов и прочей агрохимической продукцииПестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
20190Производство пестицидов и прочей агрохимической продукцииПестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
203Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастикиБояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру
2030Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастикиБояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру
20301Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ, типографской краски и мастикиБояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық бояулар мен мастика өндіру
20302Производство готовых растворителей и разбавителей красок и лаковДайын еріткіштер мен бояу мен лак сұйылтқыштарын өндіру
204Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, парфюмерной продукции и косметических средствСабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру
2041Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средствСабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын заттар өндіру
20410Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средствСабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын заттар өндіру
2042Производство парфюмерных и косметических средствПарфюмерлік және косметикалық заттар өндіру
20420Производство парфюмерных и косметических средствПарфюмерлік және косметикалық заттар өндіру
205Производство прочих химических продуктовӨзге химиялық өнімдер өндіру
2051Производство взрывчатых веществЖарылғыш заттар өндіру
20511Производство взрывчатых веществЖарылғыш заттар өндіру
20512Производство спичекСіріңке өндіру
2052Производство клеяЖелім өндіру
20520Производство клеяЖелім өндіру
2053Производство эфирных маселЭфир майларын өндіру
20530Производство эфирных маселЭфир майларын өндіру
2059Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген өзге химиялық өнімдер өндіру
20591Производство фотоматериаловФотоматериалдар өндіру
20592Производство желатинаЖелатин өндіру
20593Производство материалов, используемых в отделке текстильных изделийТоқыма бұйымдарын әрлеуде қолданылатын материалдарды өндіру
20594Производство технического углерода (сажи)Техникалық көміртегі (күйе) өндіру
20599Производство других химических продуктовБасқа химиялық өнімдерді өндіру
206Производство искусственных волоконЖасанды талшықтар өндіру
2060Производство искусственных волоконЖасанды талшықтар өндіру
20600Производство искусственных волоконЖасанды талшықтар өндіру
21Производство основных фармацевтических продуктовНегізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
211Производство основных фармацевтических продуктовНегізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
2110Производство основных фармацевтических продуктовНегізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
21100Производство основных фармацевтических продуктовНегізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
212Производство фармацевтических препаратовФармацевтикалық препараттар өндіру
2120Производство фармацевтических препаратовФармацевтикалық препараттар өндіру
21201Производство фармацевтических препаратовФармацевтикалық препараттар өндіру
21202Производство лекарственных препаратов для ветеринарииВетеринарияға арналған дәрілік препараттарды өндіру
22Производство резиновых и пластмассовых изделийРезеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру
221Производство резиновых изделийРезеңке өнімдерін өндіру
2211Производство резиновых покрышек и камер; восстановление резиновых покрышекРезеңке тыстар мен камералар өндіру; резеңке тыстарды қалпына келтіру
22111Производство резиновых покрышек и камерРезеңке тыстар мен камералар өндіру
22112Восстановление резиновых шин и покрышекРезеңке шиналар мен тыстарды қалпына келтіру
2219Производство прочей резиновой продукцииӨзге резеңке өнімдерін өндіру
22191Производство резинотехнических изделийРезеңке техникалық бұйымдарды өндіру
22192Производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделийСанитарлық-гигиеналық және медициналық резеңке бұйымдарын өндіру
222Производство пластмассовых изделийПластмасса бұйымдарын өндіру
2221Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилейПластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру
22210Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилейПластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру
2222Производство пластиковых упаковок для товаровТауарларға арналған пластик ораулар өндіру
22220Производство пластиковых упаковок для товаровТауарларға арналған пластик ораулар өндіру
2223Производство строительных пластиковых изделийПластик құрылыс бұйымдарын өндіру
22231Производство строительных пластиковых изделийПластик құрылыс бұйымдарын өндіру
22232Производство линолеума и прочих эластичных покрытий для полаЕденге арналған линолеум және өзге эластикалық жабындылар өндіру
2229Производство прочих пластиковых изделийӨзге пластик бұйымдарын өндіру
22290Производство прочих пластиковых изделийӨзге пластик бұйымдарын өндіру
23Производство прочей не металлической минеральной продукцииӨзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру
231Производство стекла и изделий из стеклаШыны және шыныдан жасалған бұйымдарды өндіру
2311Производство листового стеклаТабақты әйнек өндіру
23110Производство листового стеклаТабақты әйнек өндіру
2312Формирование и обработка листового стеклаТабақты әйнекті құрастыру және өңдеу
23120Формирование и обработка листового стеклаТабақты әйнекті құрастыру және өңдеу
2313Производство полых стеклянных изделийІші қуыс шыны бұйымдарын өндіру
23131Производство стеклянной тарыШыны ыдыс өндіру
23132Производство хозяйственно-бытовых изделий из стекла и стеклянной посудыШыныдан және шыны ыдыстан жасалатын шаруашылық-тұрмыстық бұйымдарды өндіру
2314Производство стекловолокнаШыны талшықтар өндіру
23140Производство стекловолокнаШыны талшықтар өндіру
2319Производство и обработка прочих стеклянных изделийӨзге шыны бұйымдарын өңдеу және шығару
23191Производство электротехнического и электровакуумного стеклаЭлектротехникалық және электровакуумдық шыныларды өндіру
23192Производство химико-лабораторной посуды из стеклаШыныдан жасалатын химиялық-зертханалық ыдыстарды өндіру
23199Производство стеклянных изделий, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген шыны бұйымдарды өндіру
232Производство огнеупорных изделийОтқа төзімді бұйымдар өндіру
2320Производство огнеупорных изделийОтқа төзімді бұйымдар өндіру
23200Производство огнеупорных изделийОтқа төзімді бұйымдар өндіру
233Производство строительных материалов из глиныСаздан құрылыс материалдарын өндіру
2331Производство керамических покрытий и плитҚыш төсемдер мен плиталар өндіру
23310Производство керамических покрытий и плитҚыш төсемдер мен плиталар өндіру
2332Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глиныКірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру
23320Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глиныКірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру
234Производство прочих фарфоровых и керамических изделийӨзге фарфор және қыш бұйымдар өндіру
2341Производство керамических бытовых и декоративных изделийТұрмыстық қыш және сәндік бұйымдар өндіру
23411Производство хозяйственно-бытовых изделий из фарфора и фаянсаФарфор мен фаянстан тұрмыстық-шаруашылық бұйымдар өндіру
23412Производство хозяйственно-бытовых гончарных изделийТұрмыстық-шаруашылық қыш құмыра бұйымдарын өндіру
2342Производство керамического гигиенического сантехнического оборудованияГигиеналық сантехникалық қыш жабдықтар өндіру
23420Производство керамического гигиенического сантехнического оборудованияГигиеналық сантехникалық қыш жабдықтар өндіру
2343Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматурыҚыш электрден қорғағыштар мен оқшаулағыш арматуралар өндіру
23430Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматурыҚыш электрден қорғағыштар мен оқшаулағыш арматуралар өндіру
2344Производство прочих технических керамических изделийӨзге техникалық қыш бұйымдарын өндіру
23440Производство прочих технических керамических изделийӨзге техникалық қыш бұйымдарын өндіру
2349Производство прочих керамических изделийӨзге қыш бұйымдарын өндіру
23490Производство прочих керамических изделийӨзге қыш бұйымдарын өндіру
235Производство цемента, извести и штукатуркиЦемент, әк және сылақ өндіру
2351Производство цемента, включая клинкерыКлинкерлерді қоса алғанда, цементті өндіру
23510Производство цемента, включая клинкерыКлинкерлерді қоса алғанда, цементті өндіру
2352Производство извести и строительного гипсаӘк және құрылыс ғанышын өндіру
23521Производство известиӘк өндіру
23522Производство известняковой и доломитовой мукиӘк және доломит ұндарын өндіру
23523Производство штукатурки из гипсаҒаныштан сылақ өндіру
236Производство изделий из бетона, цемента и гипса для строительных целейБетоннан, цементтен және ғаныштан құрылысқа арналған бұйымдар өндіру
2361Производство строительных изделий из бетонаБетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру
23611Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделийЖиналатын темірбетон және бетон конструкциялары мен бұйымдарын өндіру
23612Производство стеновых блоковҚабырға блоктарын өндіру
23613Производство силикатного кирпичаСиликат кірпішін өндіру
2362Производство изделий из гипса для строительных целейҒаныштан жасалған бұйымдарды құрылыста қолдану үшін өндіру
23620Производство изделий из гипса для строительных целейҒаныштан жасалған бұйымдарды құрылыста қолдану үшін өндіру
2363Производство бетона готового для использованияПайдалану үшін дайын бетон өндіру
23631Производство товарного бетонаТауар бетонын өндіру
23632Производство асфальтобетонаАсфальт бетонын өндіру
2364Производство сухих бетонных смесейҚұрғақ бетон қоспаларын өндіру
23640Производство сухих бетонных смесейҚұрғақ бетон қоспаларын өндіру
2365Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цементаАсбестоцементтен және талшықты цементтен бұйымдар өндіру
23650Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цементаАсбестоцементтен және талшықты цементтен бұйымдар өндіру
2369Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цементаБетоннан, құрылыс ғанышы мен цементтен жасалған өзге бұйымдарды өндіру
23690Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цементаБетоннан, құрылыс ғанышы мен цементтен жасалған өзге бұйымдарды өндіру
237Резка, обработка и отделка камняТасты кесу, өңдеу және әрлеу
2370Резка, обработка и отделка камняТасты кесу, өңдеу және әрлеу
23700Резка, обработка и отделка камняТасты кесу, өңдеу және әрлеу
239Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукцииТүрпілі бұйымдар мен өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру
2391Производство абразивных изделийТүрпілі бұйымдарды өндіру
23910Производство абразивных изделийТүрпілі бұйымдарды өндіру
2399Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген өзге металл емес минералды өнімдерді өндіру
23991Производство асбестотехнических изделийАсбест техникалық бұйымдарын өндіру
23992Производство минеральных изоляционных материаловМинералды оқшауланған материалдар өндіру
23993Производство мягких кровельных и гидроизоляционных материаловЖұмсақ төсем және гидрооқшаулауыш материалдар өндіру
23994Производство искусственных и переработка естественных пористых заполнителейТабиғи кеуекті толтырғыштарды өңдеу және жасандыларын өндіру
23995Производство формовочных материаловҚалыптау материалдарын өндіру
23996Производство изделий из неметаллических рудМеталл емес кендерден бұйымдар өндіру
24Металлургическая промышленностьМеталлургия өнеркәсібі
241Производство чугуна, стали и ферросплавовШойын, болат және ферроқорытпалар өндіру
2410Производство чугуна, стали и ферросплавовШойын, болат және ферроқорытпалар өндіру
24100Производство чугуна, стали и ферросплавовШойын, болат және ферроқорытпалар өндіру
242Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из сталиБолаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру
2420Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из сталиБолаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру
24200Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из сталиБолаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтерді өндіру
243Производство прочих стальных изделий путем первичной обработкиБастапқы өңдеу арқылы өзге болат бұйымдарын өндіру
2431Холодное волочениеСуықтай созу
24310Холодное волочениеСуықтай созу
2432Холодная прокатка лент и узких полосЛенталарды және жіңішке кесінділерді суықтай илектеу
24320Холодная прокатка лент и узких полосЛенталарды және жіңішке кесінділерді суықтай илектеу
2433Холодная формовка или фальцовкаСуықтай пішіндеу немесе бүктеу
24330Холодная формовка или фальцовкаСуықтай пішіндеу немесе бүктеу
2434Производство проволоки путем холодного вытягиванияСымдарды суықтай созу әдісі арқылы өндіру
24340Производство проволоки путем холодного вытягиванияСымдарды суықтай созу әдісі арқылы өндіру
244Производство основных благородных и цветных металловНегізгі бағалы және түсті металдарды өндіру
2441Производство благородных (драгоценных) металловБағалы (асыл) металдарды өндіру
24410Производство благородных (драгоценных) металловБағалы (асыл) металдарды өндіру
2442Производство алюминияАлюминий өндіру
24420Производство алюминияАлюминий өндіру
2443Производство свинца, цинка и оловаҚорғасын, мырыш және қалайы өндіру
24430Производство свинца, цинка и оловаҚорғасын, мырыш және қалайы өндіру
2444Производство медиМыс өндіру
24440Производство медиМыс өндіру
2445Производство прочих цветных металловӨзге түсті металдар өндіру
24451Производство никеля и кобальтаНикель және кобальт өндіру
24452Производство титана и магния, вольфрама и молибденаТитан мен магний, вольфрам мен молибден өндіру
24453Производство сурьмы и ртутиСүрме және сынап өндіру
24454Обработка цветных металлов и сплавовТүсті металдар мен балқымаларды өңдеу
24455Производство редких металлов и полупроводниковых материаловСирек металдар мен жартылай өткізгіш материалдарды өндіру
2446Переработка ядерного топливаЯдролық отын өңдеу
24460Переработка ядерного топливаЯдролық отын өңдеу
245Литье металловМеталл құю
2451Литье чугунаШойын құю
24511Литье чугунаШойын құю
24512Производство труб из чугунаШойыннан жасалған құбырлар өндіру
2452Литье сталиБолат құю
24520Литье сталиБолат құю
2453Литье легких металловЖеңіл металдарды құю
24530Литье легких металловЖеңіл металдарды құю
2454Литье прочих цветных металловӨзге түсті металдарды құю
24540Литье прочих цветных металловӨзге түсті металдарды құю
25Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудованияМашиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын жасау
251Производство строительных металлических конструкций и изделийҚұрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау
2511Производство строительных металлических конструкций и изделийҚұрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау
25111Производство строительных стальных конструкцийҚұрылыстық болат конструкцияларын жасау
25112Производство легких металлических конструкцийЖеңіл металл конструкцияларын жасау
25113Производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавовАлюминий мен алюминий қоспаларынан құрылыс конструкциялары мен бұйымдарын жасау
25114Производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещенийКонтейнерлі және жиналмалы-жазылмалы ғимараттар мен үй-жайларды жасау
2512Производство металлических дверей и оконМеталл есіктер мен терезелер жасау
25120Производство металлических дверей и оконМеталл есіктер мен терезелер жасау
252Производство металлических цистерн, резервуаров и контейнеровМеталл цистерналар, сұйыққоймалар және жүксауыттар жасау
2521Производство радиаторов и котлов центрального отопленияОрталықтан жылытудың радиаторлары мен қазандарын жасау
25210Производство радиаторов и котлов центрального отопленияОрталықтан жылытудың радиаторлары мен қазандарын жасау
2529Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеровӨзге металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер жасау
25290Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеровӨзге металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер жасау
253Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопленияОрталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
2530Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопленияОрталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
25300Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопленияОрталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
254Производство оружия и боеприпасовҚару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру
2540Производство оружия и боеприпасовҚару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру
25400Производство оружия и боеприпасовҚару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру
255Ковка, прессование, штамповка, профилирование листового металла роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургияТабақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау және белгілі бір қалыпқа келтіру және роликті қаңылтыр игіш машинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургиясы
2550Ковка, прессование, штамповка и профилирование листового металла роликами и профилировка листового металла на роликовой листогибочной машине; порошковая металлургияТабақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау және белгілі бір қалыпқа келтіру және роликті қаңылтыр игіш машинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургиясы
25501Производство готовых металлических изделий или полуфабрикатов путем ковки, прессования, штамповки и прокаткиСоғу, баспалау, штампылау және илектеу арқылы дайын металл бұйымдарын немесе жартылай фабрикаттарды өндіру
25502Производство металлических изделий методом порошковой металлургииҰнтақ металлургия әдісімен металл бұйымдарын өндіру
256Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроенияМеталдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру; машина жасаудың негізгі технологиялық процестері
2561Обработка металлов и нанесение покрытий на металлыМеталдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру
25610Обработка металлов и нанесение покрытий на металлыМеталдарды өңдеу және металдарға қаптамалар түсіру
2562Машинная обработка; обработка и покрытие металловМашиналық өңдеу; металдарды өңдеу және жабу
25620Машинная обработка; обработка и покрытие металловМашиналық өңдеу; металдарды өңдеу және жабу
257Производство столовых приборов, ручных металлических инструментов и металлических изделий общего назначенияАсхана құралдарын, металл қол аспаптарын және жалпы мақсатқа арналған металл бұйымдарын өндіру
2571Производство прочих металлических изделийӨзге металл бұйымдар өндіру
25710Производство прочих металлических изделийӨзге металл бұйымдар өндіру
2572Производство замков, петель и шарнировҚұлыптар, ілгектер және топсалар жасау
25720Производство замков, петель и шарнировҚұлыптар, ілгектер және топсалар жасау
2573Производство инструментовАспаптар жасау
25731Производство металло- и деревообрабатывающего инструментаМеталл және ағаш өңдеу аспаптарын жасау
25732Производство сельскохозяйственного и садово-огородного инструментаАуыл шаруашылық және бау-бақша аспаптарын жасау
259Производство прочих готовых металлических изделийБасқа дайын металл бұйымдар жасау
2591Производство металлических бочек и аналогичных емкостейМеталл бөшкелер және ұқсас сыйымдылықтар жасау
25910Производство металлических бочек и аналогичных емкостейМеталл бөшкелер және ұқсас сыйымдылықтар жасау
2592Производство упаковочного материала из легких металловЖеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндіру
25920Производство упаковочного материала из легких металловЖеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндіру
2593Производство изделий из проволоки, цепей и пружинСымнан, шынжырдан және серіппелерден жасалған бұйымдар өндіру
25931Производство изделий из проволокиСымнан жасалған бұйымдар өндіру
25932Производство цепей и пружинШынжыр және серіппелер жасау
2594Производство крепежных изделийБекіту бұйымдарын өндіру
25940Производство крепежных изделийБекіту бұйымдарын өндіру
2599Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға кірмеген металдан жасалған өзге дайын бұйымдарды өндіру
25991Производство металлического санитарно-гигиенического оборудованияСанитарлы-гигиеналық металл жабдықтарын өндіру
25992Производство хозяйственной посуды и кухонного инвентаряШаруашылық ыдыс пен ас үй бұйымдарын өндіру
25999Производство прочих металлических изделийӨзге металл бұйымдарын өндіру
26Производство компьютеров, электронной и оптической продукцииКомпьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарды жасау
261Производство электронных деталейЭлектронды бөлшектерді өндіру
2611Производство электронных деталейЭлектронды бөлшектерді өндіру
26110Производство электронных деталейЭлектронды бөлшектерді өндіру
2612Производство электронных панелей загрузкиЭлектрондық жүктеу панельдерін өндіру
26120Производство электронных панелей загрузкиЭлектрондық жүктеу панельдерін өндіру
262Производство компьютеров и периферийного оборудованияКомпьютерлер мен шалғай жабдықтар өндіру
2620Производство компьютеров и периферийного оборудованияКомпьютерлер мен шалғай жабдықтар жасау
26200Производство компьютеров и периферийного оборудованияКомпьютерлер мен шалғай жабдықтар жасау
263Производство оборудования связиБайланыс жабдығын өндіру
2630Производство коммуникационного оборудованияКоммуникациялық жабдықтар өндіру
26301Производство теле- и радиоаппаратуры производственного назначенияӨндіріс мақсатындағы теле және радиоаппаратураны өндіру
26302Производство аппаратуры для кабельной телефонной и телеграфной связиКабельді телефон және телеграф байланысына арналған аппаратура өндіру
264Производство приборов бытовой электроникиТұрмыстық электроника құралдарын өндіру
2640Производство электронных приборов для пользователейПайдаланушыларға арналған электронды құралдар өндіру
26400Производство электронных приборов для пользователейПайдаланушыларға арналған электронды құралдар өндіру
265Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации; наручных часов и прочих видов часовӨлшеуге, тестілеуге және жаңартуға арналған құралдар мен аспаптарды; қол сағаттарын және өзге сағат түрлерін өндіру
2651Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигацииӨлшеу, тестілеу және навигациялауға арналған құралдар мен аспаптар өндіру
26511Производство приборов для измерения механических величинМеханикалық өлшемдерді өлшеуге арналған құралдарды өндіру
26512Производство электроизмерительных приборовЭлектр өлшеуіш құралдарды жасау
26513Производство радиоизмерительных приборовРадио өлшеуіш құралдарды жасау
26514Производство оптических и оптико-механических приборов и аппаратурыОптикалық және оптикалық-механикалық аспаптар мен аппаратураларды жасау
26515Производство приборов для физических исследованийФизикалық зерттеулерге арналған құралдарды жасау
26516Производство медико-хирургических инструментовМедициналық-хирургиялық аспаптарды жасау
2652Производство часовСағаттарды жасау
26521Производство часов всех видовСағаттардың барлық түрлерін жасау
26522Производство приборов для регистрации времениУақытты тіркеуге арналған құралдарды жасау
26523Производство деталей и принадлежностей для часовСағатқа арналған бөлшектер мен керек-жарақтарды жасау
266Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудованияСәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау
2660Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудованияСәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау
26600Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудованияСәулелендіргіш электромедициналық және электротерапевтік жабдықтар жасау
267Производство оптических приборов и фотографического оборудованияОптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау
2670Производство оптических приборов и фотографического оборудованияОптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау
26701Производство оптических приборовОптикалық құралдар жасау
26702Производство фото- и кинооборудованияФото және кино жабдықтарын жасау
268Производство магнитных и оптических средств передачи информацииАқпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау
2680Производство магнитных и оптических средств передачи информацииАқпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау
26800Производство магнитных и оптических средств передачи информацииАқпарат таратудың магнитті және оптикалық құралдарын жасау
27Производство электрического оборудованияЭлектр жабдықтарын жасау
271Производство электромоторов, генераторов, трансформаторов и электрораспределительной и контрольной аппаратурыЭлектромоторларды, генераторларды, трансформаторларды және электр бөлгіш және бақылағыш аппаратурасын жасау
2711Производство электромоторов, генераторов и трансформаторовЭлектромоторларды, генераторларды, трансформаторларды жасау
27110Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов (без ремонта)Электромоторларды, генераторларды, трансформаторларды жасау (жөндеусіз)
2712Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратурыЭлектр бөлуші және реттеуші аппаратура жасау
27120Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (без ремонта)Электр бөлуші және реттеуші аппаратура жасау (жөндеусіз)
272Производство батарей и аккумуляторовБатареялар және аккумуляторлар жасау
2720Производство батарей и аккумуляторовБатареялар және аккумуляторлар жасау
27200Производство батарей и аккумуляторовБатареялар және аккумуляторлар жасау
273Производство электропроводки и электропроводных приборовЭлектр өткізгіштер мен электр өткізгіш құралдар жасау
2731Производство волоконно-оптического кабеляТалшықты-оптикалық кабель жасау
27310Производство волоконно-оптического кабеляТалшықты-оптикалық кабель жасау
2732Производство прочих видов электропровода и кабеляЭлектр сымының және кабельдің өзге түрлерін жасау
27320Производство прочих видов электропровода и кабеляЭлектр сымының және кабельдің өзге түрлерін жасау
2733Производство электроприборовЭлектр құралдарын жасау
27330Производство электроприборовЭлектр құралдарын жасау
274Производство электроосветительного оборудованияЭлектрожарықтандыру жабдықтарын жасау
2740Производство электроосветительного оборудованияЭлектрожарықтандыру жабдықтарын жасау
27401Производство электролампЭлектр шамдарын жасау
27402Производство осветительных приборовЖарықтандыру құралдарын жасау
275Производство бытовых приборовТұрмыстық құралдар жасау
2751Производство электробытовых приборовЭлектротұрмыстық құралдар жасау
27511Производство электробытовых приборов, кроме холодильников и морозильниковТоңазытқыш пен мұздатқыштан басқа, электротұрмыстық құралдар жасау
27512Производство бытовых холодильников и морозильниковТұрмыстық тоңазытқыш пен мұздатқыштарды жасау
2752Производство не электрических бытовых приборовЭлектрлік емес тұрмыстық құралдар жасау
27520Производство не электрических бытовых приборовЭлектрлік емес тұрмыстық құралдар жасау
279Производство прочего электрического оборудованияӨзге электр жабдықтарын жасау
2790Производство прочего электрического оборудованияӨзге электр жабдықтарын жасау
27901Производство электродной продукцииЭлектрод өнімдерін жасау
27902Производство электроизоляционных изделийЭлектр оқшаулағыш бұйымдарын жасау
27903Производство электросигнального оборудованияЭлектросигналды жабдықтар жасау
27909Производство прочих электромеханизмов и приборовӨзге де электр тетігі мен құралдарын жасау
28Производство машин и оборудования, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабдықтар жасау
281Производство машин общего назначенияЖалпы мақсатқа арналған машиналар жасау
2811Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателейАвиациялық, автокөліктік және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, қозғалтқыштарды және турбиналарды жасау
28111Производство двигателейҚозғалтқыштарды жасау
28112Производство турбинТурбиналар жасау
2812Производство гидравлического оборудованияГидравликалық жабдықты жасау
28120Производство гидравлического оборудованияГидравликалық жабдықты жасау
2813Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапановБасқа сорғыларды, сығымдағыштарды, тығындарды және клапандарды жасау
28131Производство вакуумных и воздушных насосовВакуум және ауа сорғыш жасау
28132Производство компрессоровСығымдағыштарды жасау
2814Производство прочих кранов и вентилейБасқа крандар мен шұралар жасау
28140Производство прочих кранов и вентилейБасқа крандар мен шұралар жасау
2815Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводовМойынтіректерді, жетектерді және тісті берілістердің элементтерін және жетектерді жасау
28151Производство подшипниковМойынтіректерді жасау
28152Производство общемашиностроительных узлов и деталейЖалпы машина жасау түйіндері мен бөлшектерін жасау
282Производство прочей техники общего назначенияЖалпы мақсатқа арналған өзге де техникаларды жасау
2821Производство плит, печей и печных горелокПлиталарды, пештерді және оттықтарды жасау
28211Производство неэлектрических печей, горелок и устройств для печейЭлектрлік емес пештерді, оттықтарды, пештерге арналған қондырғыларды жасау
28212Производство электрических печейЭлектр пештерін жасау
2822Производство подъемного и транспортировочного оборудованияКөтеру және тасымалдау жабдықтарын жасау
28221Производство кранов (без строительных)Крандарды жасау (құрылыстық емес)
28222Производство кранов для строительстваҚұрылысқа арналған крандарды жасау
28223Производство оборудования непрерывного транспортаҮздіксіз көлік жабдығын жасау
28224Производство лифтовЛифт жасау
28225Производство авто- и электропогрузчиковАвто және электр тиегіштерді жасау
28229Производство прочего подъемно-транспортного, погрузочно-разгрузочного и складского оборудованияӨзге көтергіш-көліктік, тиегіш-түсіргіш және қойма жабдықтарын жасау
2823Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования)Кеңсе техникасын және жабдығын жасау (компьютерлер мен шалғай жабдықтардан басқа)
28230Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования)Кеңсе техникасын және жабдығын жасау (компьютерлер мен шалғай жабдықтардан басқа)
2824Производство ручных электрических инструментовҚол электр құралдарын жасау
28240Производство ручных электрических инструментовҚол электр құралдарын жасау
2825Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудованияӨнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдығын жасау
28251Производство холодильного или морозильного оборудованияТоңазытқыш немесе мұздатқыш жабдығын жасау
28252Производство кондиционеров воздуха, вентиляторовАуа кондиционерлерін, желдеткіштерін жасау
2829Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген жалпы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтарды жасау
28291Производство весоизмерительного оборудования (кроме лабораторных весов)Салмақ өлшеуіш жабдықтарын жасау (зертхана таразыларынан басқа)
28292Производство фильтрующего и очистительного оборудованияСүзгіш және тазалауыш жабдықтарды жасау
28293Производство оборудования для распыления и разбрызгивания жидкостей или порошковСұйықтықтарды немесе ұнтақтарды бүрку немесе себуге арналған жабдықтарды жасау
28294Производство упаковочных и оберточных машинБуып-түю және орау машиналарын жасау
28295Производство оборудования и аппаратуры для химических процессовХимиялық процестерге арналған жабдықтар мен аппаратураны жасау
28296Производство чертежных, разметочных и измерительных инструментовСызу, белгілеу және өлшеу аспаптарын жасау
28299Производство прочих машин и оборудования, деталей и узловӨзге машиналар мен жабдықтарды, бөлшектер мен түйіндерді жасау
283Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техникиАуыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау
2830Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техникиАуыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникаларын жасау
28301Производство сельскохозяйственных тракторов (без ремонта)Ауыл шаруашылығы тракторларын шығару (жөндеусіз)
28302Производство сельскохозяйственных машинАуыл шаруашылығы машиналарын жасау
28303Производство оборудования для животноводства и кормопроизводстваМал шаруашылығы мен жем-шөп өндірісіне арналған жабдықтарды өндіру
28304Производство лесозаготовительного и мелиоративного оборудованияАғаш дайындау және мелиоративті жабдықтарды өндіру
284Производство оборудования для обработки металлов давлением и механических станковМеталдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты және механикалық станоктарды өндіру
2841Производство оборудования для обработки металлов давлениемМеталдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты өндіру
28411Производство станков для обработки металлов лазером и станков аналогичныхМеталдарды лазермен және осыған ұқсас станоктарды өңдеуге арналған станоктар өндіру
28412Производство токарных, расточных, сверлильных и фрезерных станковТокарлық өңдеу, майдалау, бұрғылау, жоңғылау станоктарын өндіру
28413Производство прочих металлорежущих станковӨзге де металл кескіш станоктар өндіру
28414Производство частей и приспособлений к металлообрабатывающим станкамМеталл өңдегіш станоктардың құралдары мен бөлшектерін өндіру
2849Производство прочих металлообрабатывающих станковӨзге де металл өңдейтін станоктар өндіру
28491Производство станков для обработки камня, дерева и материалов твердых аналогичныхТасты, ағашты және осыған ұқсас қатты материалдарды өңдеуге арналған станоктар өндіру
28492Производство оборудования для пайки и сварки, машин и аппаратов для поверхностного отпуска и газотермического напыленияДәнекерлеу мен пісіру, үстіртін жіберу және газотермикалық бүрку үшін машиналар мен аппараттарға арналған жабдықтарды өндіру
28499Производство частей и приспособлений прочих станковӨзге де станоктардың бөліктері мен аспаптарын өндіру
289Производство прочих видов техники специального назначенияАрнайы мақсатқа арналған техниканың өзге де түрлерін шығару
2891Производство машин и оборудования для металлургииМеталлургияға арналған машиналар мен жабдықты өндіру
28910Производство машин и оборудования для металлургии (без ремонта)Металлургияға арналған машиналар мен жабдықты өндіру (жөндеусіз)
2892Производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительстваКен өндіру өнеркәсібінде, жер асты қазба жұмыстары мен құрылысқа арналған техниканы өндіру
28921Производство горношахтного и горнорудного оборудованияТау-кен қазушы және тау-кен жабдықтарын шығару
28922Производство дорожных и землеройных машинЖол және жер қазу машиналарын шығару
28923Производство строительных машинҚұрылыс машиналарын шығару
28924Производство оборудования для обработки строительных материаловҚұрылыс материалдарын өңдеуге арналған жабдықтарды өндіру
28925Производство оборудования для торфяной промышленностиШымтезек өнеркәсібіне арналған жабдықтарды өндіру
2893Производство оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделийТамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған жабдықты өндіру
28930Производство оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий (без ремонта)Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған жабдықты өндіру (жөндеусіз)
2894Производство оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделийТоқыма, тігін, үлбір және былғары бұйымдарын дайындауға арналған жабдықты жасау
28941Производство машин и оборудования для текстильной промышленностиТоқыма өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтарды жасау
28942Производство машин и оборудования для швейной и трикотажной промышленностиТігін және тоқыма өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтарды жасау
28943Производство швейных машин бытового назначенияТұрмыстық мақсаттағы тігін машиналарын жасау
28944Производство машин и оборудования для обувной, меховой, кожевенной и кожгалантерейной промышленностиАяқ киім, аң терісінен, тері және тері галантереялық өнеркәсіпке арналған машиналар мен жабдықтарды жасау
28945Производство специального оборудования для предприятий бытового обслуживанияТұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорнына арналған арнайы жабдықтарды жасау
28946Производство оборудования для получения химического волокнаХимиялық талшықтарды алуға арналған жабдықтарды жасау
2895Производство техники для изготовления бумаги и картонаҚағазды және қатырма қағазды дайындауға арналған техниканы жасау
28950Производство техники для изготовления бумаги и картона (без ремонта)Қағазды және қатырма қағазды дайындауға арналған техниканы жасау (жөндеусіз)
2896Производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных материаловРезеңке, пластмасса және басқа полимер бұйымдарды қайта өңдеуге арналған жабдықты жасау
28960Производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных материаловРезеңке, пластмасса және басқа полимер бұйымдарды қайта өңдеуге арналған жабдықты жасау
2899Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсатқа арналған басқа машиналар мен жабдықтарды жасау
28991Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудованияМұнай кәсіпшілігінің және геологтық барлаудың бұрғылау жабдықтарын жасау
28992Производство нефтегазоперерабатывающего оборудованияМұнай және газды қайта өңдеу жабдықтарын жасау
28993Производство специального технологического оборудования для электронной промышленностиЭлектронды өнеркәсіпке арналған арнайы технологиялық жабдықтарды жасау
28994Производство технологического оборудования для стекольной промышленностиШыны өндірісіне арналған технологиялық жабдықтарды жасау
28995Производство технологического оборудования для полиграфической промышленностиПолиграфиялық өнеркәсіпке арналған технологиялық жабдықтарды жасау
28996Производство каруселей, качелей, тиров и других аттракционовӘткеншектерді, алтыбақандарды, тирлерді және басқа да ойын-сауық жабдығын жасау
28999Производство других машин специального назначенияАрнайы мақсаттағы басқа машиналар жасау
29Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцеповАвтокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелер жасау
291Производство автотранспортных средствАвтокөлік құралдарын жасау
2910Производство автотранспортных средствАвтокөлік құралдарын жасау
29101Производство автомобилей и других моторных транспортных средствАвтомобиль және басқа да моторлы көлік құралдарын жасау
29102Производство двигателейҚозғалтқыштарды жасау
292Производство кузовов для автотранспортных средств; производство трейлеров и полуприцеповАвтокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді және жартылай тіркемелерді жасау
2920Производство кузовов для автотранспортных средств; производство трейлеров и полуприцеповАвтокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; трейлерлерді және жартылай тіркемелерді жасау
29201Производство кузовов для автомобилейАвтомобильдерге арналған шанақтарды жасау
29202Производство прицепов и полуприцеповТіркемелерді және жартылай тіркемелерді жасау
293Производство частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателейАвтокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау
2931Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средствАвтокөлік құралдарына арналған электр және электрондық жабдықтарды жасау
29310Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств (без ремонта)Автокөлік құралдарына арналған электр және электрондық жабдықтарды жасау (жөндеусіз)
2932Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателейАвтокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының басқа да бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау
29321Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателейАвтокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының басқа да бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау
29322Производство гаражного и автозаправочного оборудованияГаражды және авто құю жабдықтарын жасау
30Производство прочих транспортных средствӨзге де көлік құралдарын жасау
301Производство морских судов и лодокТеңіз кемелерін және қайықтарды жасау
3011Строительство кораблей и плавучих конструкцийКеме және қалқымалы конструкцияларды жасау
30110Строительство кораблей и плавучих конструкцийКеме және қалқымалы конструкцияларды жасау
3012Строительство прогулочных и спортивных лодокОйын-сауық және спорт қайықтарын жасау
30120Строительство прогулочных и спортивных лодокОйын-сауық және спорт қайықтарын жасау
302Производство железнодорожных локомотивов и подвижного составаТемір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау
3020Производство железнодорожных локомотивов и подвижного составаТемір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау
30200Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава (без ремонта)Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды жасау (жөндеусіз)
303Производство воздушных и космических летательных аппаратовӘуе және ғарыштық ұшу аппараттарын жасау
3030Производство воздушной, космической и т.п. техникиӘуе, ғарыш және т.с.с техникаларын жасау
30301Производство летательных аппаратовҰшу аппараттарын жасау
30302Производство космических летательных аппаратовҒарыштық ұшу аппараттарын жасау
304Производство военных боевых автотранспортных средствӘскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
3040Производство военных боевых автотранспортных средствӘскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
30400Производство военных боевых автотранспортных средствӘскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
309Производство транспортного оборудования, не включенного в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдықтарын жасау
3091Производство мотоцикловМотоцикл жасау
30910Производство мотоцикловМотоцикл жасау
3092Производство велосипедов и инвалидных колясок/креселВелосипедтерді және мүгедектерге арналған арбаларды/креслоларды жасау
30921Производство велосипедовВелосипедтерді жасау
30922Производство инвалидных колясок/креселМүгедектерге арналған арбаларды/креслоларды жасау
30923Производство детских колясокБалалар арбасын жасау
3099Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген басқа көлік құралдары мен жабдықтарын жасау
30990Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген басқа көлік құралдары мен жабдықтарын жасау
31Производство мебелиЖиһаз жасау
310Производство мебелиЖиһаз жасау
3101Производство офисной и студийной мебелиКеңсе және студия жиһазын жасау
31011Производство стульев и другой мебели для сиденияОтыруға арналған орындықтар және басқа да жиһаз жасау
31012Производство мебели для офисов и предприятий торговлиСауда кеңселері мен кәсіпорындарына арналған жиһаз жасау
3102Производство кухонной мебелиАс үй жиһазын жасау
31020Производство кухонной мебелиАс үй жиһазын жасау
3103Производство матрасовМатрас жасау
31030Производство матрасовМатрас жасау
3109Производство прочей мебелиЖиһаздың басқа түрлерін жасау
31090Производство прочей мебелиЖиһаздың басқа түрлерін жасау
32Производство прочих готовых изделийӨзге дайын бұйымдарды жасау
321Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделийЗергерлік бұйымдарды, бижутерияларды және ұқсас бұйымдарды жасау
3211Чеканка/выпуск монет и медалейТиындарды және медальдарды соғу/шығару
32110Чеканка/выпуск монет и медалейТиындарды және медальдарды соғу/шығару
3212Производство ювелирных изделийЗергерлік бұйымдарды жасау
32120Производство ювелирных изделийЗергерлік бұйымдарды жасау
3213Производство бижутерии и аналогичных изделийБижутериялар және ұқсас бұйымдар жасау
32130Производство бижутерии и аналогичных изделийБижутериялар және ұқсас бұйымдар жасау
322Производство музыкальных инструментовМузыкалық аспаптарды жасау
3220Производство музыкальных инструментовМузыкалық аспаптарды жасау
32200Производство музыкальных инструментов (без ремонта)Музыкалық аспаптарды жасау (жөндеусіз)
323Производство спортивных товаровСпорт тауарларын жасау
3230Производство спортивных товаровСпорт тауарларын жасау
32300Производство спортивных товаровСпорт тауарларын жасау
324Производство игр и игрушекОйындарды және ойыншықтарды жасау
3240Производство игр и игрушекОйындарды және ойыншықтарды жасау
32400Производство игр и игрушекОйындарды және ойыншықтарды жасау
325Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностейМедициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау
3250Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностейМедициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды жасау
32501Производство цементов, используемых в медицинеМедицинада пайдаланылатын цемент жасау
32502Производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудованияМедициналық құралдарды, аппараттар мен жабдықты жасау
32503Производство хирургических и ортопедических приспособленийХирургиялық және ортопедиялық құрылғыларды жасау
32504Производство медицинской, хирургической, стоматологической и ветеринарной мебелиМедициналық, хирургиялық, стоматологиялық және ветеринарлық жиһаз жасау
329Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген өзге де дайын бұйымдарды жасау
3291Производство метел и щетокСыпырғыштар мен щетка жасау
32910Производство метел и щетокСыпырғыштар мен щетка жасау
3299Производство прочей продукции, не включенной в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген өзге де өнімдерді жасау
32991Производство канцелярских изделийКеңсе бұйымдарын жасау
32992Производство изделий металлической галантереиМеталл галантерея бұйымдарын жасау
32993Производство сувенирных изделийКәдесый өнімдерін өндіру
32999Производство прочих изделийӨзге де бұйымдарды жасау
33Ремонт и установка машин и оборудованияМашиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату
331Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудованияДайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу
3311Ремонт готовых металлических изделийДайын металл бұйымдарды жөндеу
33111Ремонт металлических цистерн, резервуаров и контейнеровМеталл цистерналарды, резервуарларды және контейнерлерді жөндеу
33112Ремонт радиаторов и котлов центрального отопленияОрталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарын жөндеу
33113Ремонт паровых котлов, кроме котлов центрального отопленияОрталық жылыту қазандықтарынан басқа бу қазандықтарын жөндеу
33114Ремонт огнестрельного оружия и артиллерийский орудийДәрімен атылатын қару мен артиллериялық аспапты жөндеу
33115Ремонт металлических бочек и аналогичных емкостейМеталл бөшкелерді және ұқсас сыйымдылықтарды жөндеу
33119Ремонт прочих металлических изделийБасқа да металл бұйымдарды жөндеу
3312Ремонт машин и оборудованияМашиналар мен жабдықты жөндеу
33121Ремонт и техническое обслуживание механического оборудованияМеханикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33122Ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования общего назначенияЖалпы мақсаттағы басқа да жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33123Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования для сельского и лесного хозяйстваАуыл және орман шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33124Ремонт и техническое обслуживание станковСтаноктарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33125Ремонт и техническое обслуживание прочих машин и оборудования специального назначенияАрнайы мақсаттағы басқа да машиналар мен жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33126Ремонт и техническое обслуживание офисных машин и вычислительной техникиКеңсе машиналарын және есептеуіш техникаларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
3313Ремонт электронного и оптического оборудованияЭлектрондық және оптикалық жабдықты жөндеу
33131Ремонт и техническое обслуживание инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигацииӨлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33132Ремонт контрольного оборудованияБақылау жабдығын жөндеу
33133Ремонт и техническое обслуживание облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудованияСәулелендіргіш, электромедициналық және электротерапевтік жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33134Ремонт и техническое обслуживание оптических приборов и фотографического оборудованияОптикалық аспаптарды және фотографиялық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
3314Ремонт электрического оборудованияЭлектрлі жабдықтарды жөндеу
33141Ремонт и техническое обслуживание электромоторов, генераторов и трансформаторовЭлектромоторлар, генераторларды және трансформаторларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33142Ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратурыЭлектр бөлу және реттеу аппаратураларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33143Ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудованияЭлектр жарықтандыру жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33149Ремонт и технический уход прочего электрооборудования, не включенного в другие категорииБасқа санаттарға кірмеген, өзге де электр жабдықтарын техникалық күту және жөндеу
3315Ремонт, техническое обслуживание кораблей и лодокКемелерді және қайықтарды жөндеу, техникалық қызмет көрсету
33151Ремонт и техническое обслуживание кораблейКемелерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету
33152Ремонт и техническое обслуживание спортивных и прогулочных лодокСпорт және серуендету қайықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету
3316Ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судовӘуе кемелері мен ғарыш кемелерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету
33160Ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических судовӘуе кемелері мен ғарыш кемелерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету
3317Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудованияКөлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету
33171Ремонт подвижного состава железных дорогТемір жолдардың жылжымалы құрамын жөндеу
33172Ремонт трамваев, вагонов метро и троллейбусовТрамвайларды, метро вагондарын және троллейбустарды жөндеу
33179Ремонт прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген өзге де көлік құралдары мен жабдықтарын жөндеу
3319Ремонт прочего оборудованияӨзге де жабдықтарды жөндеу
33190Ремонт прочего оборудованияӨзге де жабдықтарды жөндеу
332Монтаж промышленной техники и оборудованияӨнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу
3320Монтаж промышленной техники и оборудованияӨнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу
33200Монтаж промышленной техники и оборудованияӨнеркәсіптік техника мен жабдықты жөндеу
DЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОДАЧА ГАЗА, ПАРА И ВОЗДУШНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ, ГАЗ, БУ БЕРУ ЖӘНЕ АУА БАПТАУ
35Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционированиеЭлектрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау
351Производство, передача и распределение электроэнергииЭлектр энергиясын өндіру, беру және бөлу
3511Производство электроэнергииЭлектр энергиясын өндіру
35111Производство электроэнергии тепловыми электростанциямиЖылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
35112Производство электроэнергии гидроэлектростанциямиСу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
35113Производство электроэнергии ядерными (атомными) электростанциямиЯдролық (атом) электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
35114Производство электроэнергии прочими электростанциямиӨзге де электр станцияларының электр энергиясын өндіруі
3512Передача электроэнергииЭлектр энергиясын беру
35120Передача электроэнергииЭлектр энергиясын беру
3513Распределение электроэнергииЭлектр энергиясын бөлу
35130Распределение электроэнергииЭлектр энергиясын бөлу
3514Продажа электроэнергии потребителюЭлектр энергиясын тұтынушыға сату
35140Продажа электроэнергии потребителюЭлектр энергиясын тұтынушыға сату
352Производство и распределение газообразного топливаГаз тәрізді отынды өндіру және бөлу
3521Производство газообразного топливаГаз тәрізді отынды өндіру
35210Производство газообразного топливаГаз тәрізді отынды өндіру
3522Распределение газообразного топлива по трубопроводамҚұбырлар арқылы газ тәрізді отынды бөлу
35220Распределение газообразного топлива по трубопроводамҚұбырлар арқылы газ тәрізді отынды бөлу
3523Продажа газообразного топлива по трубопроводамГаз тәрізді отынды құбырлар арқылы сату
35230Продажа газообразного топлива по трубопроводамГаз тәрізді отынды құбырлар арқылы сату
353Системы подачи пара и кондиционирования воздухаБу беру және ауа баптау жүйелері
3530Системы подачи пара и кондиционирования воздухаБу беру және ауа баптау жүйелері
35301Производство тепловой энергии тепловыми сетямиЖылу желілерінің жылу энергиясын өндіруі
35302Производство тепловой энергии самостоятельными котельнымиДербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі
35303ТеплоснабжениеЖылумен жабдықтау
35304Кондиционирование воздухаАуа баптау
EВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА, КОНТРОЛЬ НАД СБОРОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТХОДОВСУМЕН ЖАБДЫҚТАУ; КӘРІЗ ЖҮЙЕСІ, ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ЖИНАЛУЫН ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫН БАҚЫЛАУ
36Сбор, обработка и распределение водыСуды жинау, өңдеу және бөлу
360Сбор, обработка и распределение водыСуды жинау, өңдеу және бөлу
3600Сбор, обработка и распределение водыСуды жинау, өңдеу және бөлу
36000Сбор, обработка и распределение водыСуды жинау, өңдеу және бөлу
37Канализационная системаКәріз жүйесі
370Канализационная системаКәріз жүйесі
3700Канализационная системаКәріз жүйесі
37000Канализационная системаКәріз жүйесі
38Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходовҚалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату
381Сбор отходовҚалдықтарды жинау
3811Сбор неопасных отходовҚауіпсіз қалдықтарды жинау
38110Сбор неопасных отходовҚауіпсіз қалдықтарды жинау
3812Сбор опасных отходовҚауіпті қалдықтарды жинау
38120Сбор опасных отходовҚауіпті қалдықтарды жинау
382Обработка и удаление отходовҚалдықтарды өңдеу және жою
3821Обработка и удаление неопасных отходовҚауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою
38210Обработка и удаление неопасных отходовҚауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою
3822Обработка и удаление опасных отходовҚауіпті қалдықтарды өңдеу және жою
38220Обработка и удаление опасных отходовҚауіпті қалдықтарды өңдеу және жою
383Утилизация отходовҚалдықтарды кәдеге жарату
3831Ликвидация отходовҚалдықтарды жою
38310Ликвидация отходовҚалдықтарды жою
3832Утилизация отсортированных материаловСұрыпталған материалдарды кәдеге жарату
38321Переработка отходов и лома черных металловҚара металдың қалдықтары мен сынықтарын қайта өңдеу
38322Переработка отходов и лома цветных металловТүсті металдардың қалдықтары мен сынықтарын қайта өңдеу
38323Обработка неметаллических отходовМеталл емес қалдықтарды өңдеу
39Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходовТопырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер
390Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходовТопырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер
3900Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходовТопырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер
39000Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходовТопырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер
FСТРОИТЕЛЬСТВОҚҰРЫЛЫС
41Строительство зданий и сооруженийҒимараттар мен құрылыстарды салу
411Разработка строительных проектовҚұрылыс жобаларын әзірлеу
4110Разработка строительных проектовҚұрылыс жобаларын әзірлеу
41100Разработка строительных проектовҚұрылыс жобаларын әзірлеу
412Строительство жилых и нежилых зданийТұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
4120Строительство жилых и нежилых зданийТұрғын үй және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
41201Строительство жилых зданийТұрғын үй ғимараттарының құрылысы
41202Строительство нежилых зданийТұрғын емес ғимараттардың құрылысы
42Гражданское строительствоАзаматтық құрылыс
421Строительство автомобильных и железных дорогАвтомобиль жолдары мен темір жолдардың құрылысы
4211Строительство дорог и шоссеЖолдар мен тас жолдардың құрылысы
42110Строительство дорог и шоссеЖолдар мен тас жолдардың құрылысы
4212Строительство железных дорог и метроТемір жолдар және метро құрылысы
42120Строительство железных дорог и метроТемір жолдар және метро құрылысы
4213Строительство мостов и туннелейКөпірлер мен туннельдер құрылысы
42130Строительство мостов и туннелейКөпірлер мен туннельдер құрылысы
422Строительство инженерных сооруженийИнженерлік құрылыстарды салу
4221Строительство распределительных инженерных объектовТаратушы инженерлік объектілердің құрылысы
42211Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводовМұнай және газ магистраль құбырларының құрылысы
42212Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и канализацииСумен жабдықтау және кәріз жүйелеріне арналған құбырлардың құрылысы
42219Строительство прочих распределительных инженерных сооруженийӨзге де бөліп таратқыш инженерлік құрылыстарды салу
4222Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациямиЭлектр энергиясымен және телекоммуникациямен қамтамасыз етуге арналған бөліп таратқыш объектілердің құрылысы
42220Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациямиЭлектр энергиясымен және телекоммуникациямен қамтамасыз етуге арналған бөліп таратқыш объектілердің құрылысы
429Строительство прочих объектов гражданского строительстваАзаматтық құрылыстың өзге де объектілерінің құрылысы
4291Строительство водных сооруженийСу құрылыстарын салу
42910Строительство водных сооруженийСу құрылыстарын салу
4299Строительство прочих объектов гражданского строительства, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық құрылыстың басқа объектілерінің құрылысы
42990Строительство прочих объектов гражданского строительства, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық құрылыстың басқа объектілерінің құрылысы
43Специализированные строительные работыМамандандырылған құрылыс жұмыстары
431Снос существующих сооружений и подготовка площадки для строительстваБұрыннан бар ғимараттарды құлату және құрылыс үшін алаңдар дайындау
4311Разборка и снос зданийҒимараттарды бөлшектеу және құлату
43110Разборка и снос зданийҒимараттарды бөлшектеу және құлату
4312Подготовительные работы на стройплощадкеҚұрылыс алаңындағы дайындық жұмыстары
43121Земляные работыЖер жұмыстары
43122Взрывные работыЖарылыс жұмыстары
43123Специальные работы в грунтахТопырақтағы арнайы жұмыстар
4313Разведочное бурениеБарлау мақсатымен бұрғылау
43130Разведочное бурениеБарлау мақсатымен бұрғылау
432Электротехнические, слесарные и прочие строительно-монтажные работыЭлектротехникалық, слесарлық және өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
4321Электротехнические и монтажные работыЭлектротехникалық және монтаж жұмыстары
43210Электротехнические и монтажные работыЭлектротехникалық және монтаж жұмыстары
4322Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздухаСумен жабдықтау, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау
43220Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздухаСумен жабдықтау, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау
4329Прочие строительно-монтажные работыӨзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
43291Изоляционные работыОқшаулау жұмыстары
43298Прочие строительно-монтажные работыӨзге де құрылыс-монтаж жұмыстары
43299Пуск и наладка смонтированного оборудованияҚұрастырылған жабдықты қосу және реттеу
433Отделочные работыӘрлеу жұмыстары
4331Штукатурные работыСылақ жұмыстары
43310Штукатурные работыСылақ жұмыстары
4332Столярные и плотницкие работыАғаш шеберлігі және ағаш ұстасы жұмыстары
43320Столярные и плотницкие работыАғаш шеберлігі және ағаш ұстасы жұмыстары
4333Работы по покрытию полов и облицовке стенЕденге жабын төсеу және қабырғаларды қаптау жұмыстары
43330Работы по покрытию полов и облицовке стенЕденге жабын төсеу және қабырғаларды қаптау жұмыстары
4334Малярные и стекольные работыСырлау және шыны жұмыстары
43340Малярные и стекольные работыСырлау және шыны жұмыстары
4339Прочие отделочные работыӨзге де әрлеу жұмыстары
43390Прочие отделочные работыӨзге де әрлеу жұмыстары
439Прочие специализированные строительные работыӨзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары
4391Кровельные работыТөбе жабу жұмыстары
43910Кровельные работыТөбе жабу жұмыстары
4399Прочие специализированные строительные работы, не вошедшие в другие группировкиБасқа топтамаларға кірмеген өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары
43991Строительство шахтШахталар құрылысы
43992Водохозяйственное строительство и культурно-технические работыСу шаруашылығы құрылысы және мәдени-техникалық жұмыстар
43993Аренда строительного оборудования с операторомҚұрылыс жабдығын операторымен жалға беру
43999Прочие строительные работы, требующие специальных профессийАрнайы кәсіптерді талап ететін өзге де құрылыс жұмыстары
GОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВКӨТЕРМЕ ЖӘНЕ БӨЛШЕК САУДА; АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ЖӘНЕ МОТОЦИКЛДЕРДІ ЖӨНДЕУ
45Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонтАвтомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек саудада сату және оларды жөндеу
451Продажа автомобилейАвтомобильдерді сату
4511Продажа автомобилей и легковых автотранспортных средствАвтомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын сату
45111Оптовая продажа автомобилей и легковых автотранспортных средствАвтомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын көтерме саудада сату
45112Розничная продажа автомобилей и легковых автотранспортных средствАвтомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату
4519Продажа прочих автотранспортных средствӨзге де автокөлік құралдарын сату
45191Оптовая продажа прочих автотранспортных средствӨзге де автокөлік құралдарын көтерме саудада сату
45192Розничная продажа прочих автотранспортных средствӨзге де автокөлік құралдарын бөлшек саудада сату
452Техобслуживание и ремонт транспортных средствКөлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу
4520Техобслуживание и ремонт автотранспортных средствАвтокөлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу
45200Техобслуживание и ремонт автотранспортных средствАвтокөлік құралдарына техникалық қызметтер және жөндеу
453Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностямиАвтомобильдер бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату
4531Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилейАвтомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды көтерме саудада сату
45310Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилейАвтомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды көтерме саудада сату
4532Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилейАвтомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды бөлшек саудада сату
45320Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилейАвтомобильдерге арналған қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандарды бөлшек саудада сату
454Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоцикловМотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
4540Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоцикловМотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын және құрал-саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
45401Оптовая продажа мотоциклов, мотороллеров, деталей и принадлежностей к нимМотоцикл, мотороллер, олардың бөлшектері мен құрал-саймандарын көтерме саудада сату
45402Розничная продажа мотоциклов, мотороллеров, деталей и принадлежностей к нимМотоцикл, мотороллер, олардың бөлшектері мен құрал-саймандарын бөлшек саудада сату
45403Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеровМотоциклдерге және мотороллерлерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу
46Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоцикловАвтомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, көтерме сауда
461Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основеСыйақы үшін немесе шарт негізінде көтерме сауда сату
4611Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатамиАуыл шаруашылығы шикізатын, тірі мал, тоқыма шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46110Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатамиАуыл шаруашылығы шикізатын, тірі мал, тоқыма шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4612Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществамиОтындарды, кендерді, металдар және химиялық заттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46120Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществамиОтындарды, кендерді, металдар және химиялық заттарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4613Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материаламиСүрек және құрылыс материалдарын сату жөніндегі агенттердің қызметі
46130Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материаламиСүрек және құрылыс материалдарын сату жөніндегі агенттердің қызметі
4614Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судамиМашиналарды, жабдықтарды, өнеркәсіптік жабдықтарды, теңіз және әуе кемелерін сату жөніндегі агенттердің қызметі
46140Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судамиМашиналарды, жабдықтарды, өнеркәсіптік жабдықтарды, теңіз және әуе кемелерін сату жөніндегі агенттердің қызметі
4615Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиямиЖиһаз, тұрмыстық тауарлар, бекітпе және өзге де металл бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46150Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиямиЖиһаз, тұрмыстық тауарлар, бекітпе және өзге де металл бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4616Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и мехаТоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім, былғарыдан және үлбірден жасалған бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46160Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и мехаТоқыма бұйымдарын, киім, аяқ киім, былғарыдан және үлбірден жасалған бұйымдарды сату жөніндегі агенттердің қызметі
4617Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиямиСусындар мен темекі бұйымдарын қоса алғанда, азық-түлік өнімдерін, сату жөніндегі агенттердің қызметі
46170Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиямиСусындар мен темекі бұйымдарын қоса алғанда, азық-түлік өнімдерін, сату жөніндегі агенттердің қызметі
4618Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген тауарлардың жекелеген түрлерінің немесе тауарлар топтарын сатуға мамандандырылған агенттер қызметі
46180Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген тауарлардың жекелеген түрлерінің немесе тауарлар топтарын сатуға мамандандырылған агенттер қызметі
4619Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортиментаТүрлі ассортименттегі тауарларды сату жөніндегі агенттердің қызметі
46190Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортиментаТүрлі ассортименттегі тауарларды сату жөніндегі агенттердің қызметі
462Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животнымиАуыл шаруашылығы шикізатын және малды тірідей көтерме саудада сату
4621Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животныхАстық, өңделмеген темекіні, тұқым және малдарға арналған жемді көтерме саудада сату
46211Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животныхАстық, тұқым және малдарға арналған жемді көтерме саудада сату
46212Оптовая торговля необработанным табакомӨңделмеген темекіні көтерме саудада сату
4622Оптовая торговля цветами и другими растениямиГүлдер мен басқа өсімдіктерді көтерме саудада сату
46220Оптовая торговля цветами и другими растениямиГүлдер мен басқа өсімдіктерді көтерме саудада сату
4623Оптовая торговля живыми животнымиМалдарды тірідей көтерме саудада сату
46230Оптовая торговля живыми животнымиМалдарды тірідей көтерме саудада сату
4624Оптовая торговля шкурами и кожейТері мен былғарыны көтерме саудада сату
46240Оптовая торговля шкурами и кожейТері мен былғарыны көтерме саудада сату
463Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиямиТамақ өнімдерін, сусындарды және темекі бұйымдарын көтерме саудада сату
4631Оптовая торговля фруктами и овощамиЖемістер мен көкөністерді көтерме саудада сату
46310Оптовая торговля фруктами и овощамиЖемістер мен көкөністерді көтерме саудада сату
4632Оптовая торговля мясом и мясными продуктамиЕт және ет өнімдерін көтерме саудада сату
46320Оптовая торговля мясом и мясными продуктамиЕт және ет өнімдерін көтерме саудада сату
4633Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирамиСүт өнімдерін, жұмыртқа және азықтық май және тоң майды көтерме саудада сату
46330Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирамиСүт өнімдерін, жұмыртқа және азықтық май және тоң майды көтерме саудада сату
4634Оптовая торговля напиткамиСусындарды көтерме саудада сату
46341Оптовая торговля напиткамиСусындарды көтерме саудада сату
46342Оптовая торговля напитками в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше), включая оптово-продовольственные распределительные центрыСауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын дүкендерде сусындарды көтерме саудада сату, көтерме азық-түлікті тарату орталықтарын қоса алғанда
4635Оптовая торговля табачными изделиямиТемекі бұйымдарын көтерме саудада сату
46350Оптовая торговля табачными изделиямиТемекі бұйымдарын көтерме саудада сату
4636Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиямиҚант, шоколад және қантты кондитерлік бұйымдарды көтерме саудада сату
46360Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиямиҚант, шоколад және қантты кондитерлік бұйымдарды көтерме саудада сату
4637Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностямиКофе, шай, какао және дәмдеуіштерді көтерме саудада сату
46370Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностямиКофе, шай, какао және дәмдеуіштерді көтерме саудада сату
4638Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсковБалық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді қоса алғанда, өзге де тамақ өнімдерін көтерме саудада сату
46381Оптовая торговля рыбой и рыбными продуктамиБалық және балық өнімдерін көтерме саудада сату
46389Оптовая торговля прочими продуктами питанияӨзге де тамақ өнімдерін көтерме саудада сату
4639Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиямиТамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын мамандандырылмаған көтерме саудада сату
46390Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиямиТамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын мамандандырылмаған көтерме саудада сату
464Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского назначенияТұтынушылық мақсаттағы азық-түлік емес тауарларды көтерме саудада сату
4641Оптовая торговля текстильными товарамиТоқыма бұйымдарын көтерме саудада сату
46410Оптовая торговля текстильными товарамиТоқыма бұйымдарын көтерме саудада сату
4642Оптовая торговля одеждой и обувьюКиімді мен аяқ киімдерді көтерме саудада сату
46421Оптовая торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиямиТоқыма және шұлық бұйымдарын көтерме саудада сату
46422Оптовая торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделийТоқыма және шұлық бұйымдардан басқа, киімдерді көтерме саудада сату
46423Оптовая торговля обувьюАяқ киімді көтерме саудада сату
4643Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратуройЭлектр, радио тауарларын және телеаппаратураларды көтерме саудада сату
46431Оптовая торговля электробытовой техникойЭлектртұрмыстық техниканы көтерме саудада сату
46432Оптовая торговля радиоэлектронной аппаратуройРадиоэлектронды аппаратураны көтерме саудада сату
4644Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствамиКәрлен, шыны ыдыстар мен тазартқыш құралдарды көтерме саудада сату
46440Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствамиКәрлен, шыны ыдыстар мен тазартқыш құралдарды көтерме саудада сату
4645Оптовая торговля парфюмерией и косметикойПарфюмерия мен косметиканы көтерме саудада сату
46450Оптовая торговля парфюмерией и косметикойПарфюмерия мен косметиканы көтерме саудада сату
4646Оптовая торговля фармацевтическими товарамиФармацевтикалық тауарларды көтерме саудада сату
46460Оптовая торговля фармацевтическими товарамиФармацевтикалық тауарларды көтерме саудада сату
4647Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованиемЖиһазды, кілемдерді және жарықтандыру жабдықтарын көтерме саудада сату
46470Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованиемЖиһазды, кілемдерді және жарықтандыру жабдықтарын көтерме саудада сату
4648Оптовая торговля часами и ювелирными украшениямиСағаттарды және зергерлік әшекейлерді көтерме саудада сату
46480Оптовая торговля часами и ювелирными украшениямиСағаттарды және зергерлік әшекейлерді көтерме саудада сату
4649Оптовая торговля прочими бытовыми товарамиӨзге де тұрмыстық тауарларды көтерме саудада сату
46491Оптовая торговля школьно-письменными принадлежностямиМектептік-жазу керек-жарақтарын көтерме саудада сату
46492Оптовая торговля музыкальными инструментами и другими культтоварамиМузыкалық аспаптарды және өзге де мәдениет тауарларын көтерме саудада сату
46499Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами широкого потребленияӨзге де азық-түлік емес көп қолданылатын тауарларды көтерме саудада сату
465Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованиемАқпараттық және коммуникациялық жабдықтарды көтерме саудада сату
4651Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечениемКомпьютерлер мен шалғай компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді көтерме саудада сату
46510Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечениемКомпьютерлер мен шалғай компьютерлік жабдықтарды және бағдарламалық қамтамасыз етуді көтерме саудада сату
4652Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к немуЭлектронды және телекоммуникациялық жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
46520Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к немуЭлектронды және телекоммуникациялық жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
466Оптовая торговля прочей техникой, оборудованием и запасными частямиӨзге де техникаларды, жабдықтарды және қосалқы бөлшектерді көтерме саудада сату
4661Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частямиАуыл шаруашылығы техникасын, жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
46610Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частямиАуыл шаруашылығы техникасын, жабдықтарды және олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату
4662Оптовая торговля механическими станкамиМеханикалық станоктарды көтерме саудада сату
46620Оптовая торговля механическими станкамиМеханикалық станоктарды көтерме саудада сату
4663Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительстваКен өндіруге және азаматтық құрылысқа арналған техниканы көтерме саудада сату
46630Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительстваКен өндіруге және азаматтық құрылысқа арналған техниканы көтерме саудада сату
4664Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производствТоқыма, тігін және трикотаж өндірісіне арналған техниканы көтерме саудада сату
46640Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производствТоқыма, тігін және трикотаж өндірісіне арналған техниканы көтерме саудада сату
4665Оптовая торговля офисной мебельюКеңсе жиһаздарын көтерме саудада сату
46650Оптовая торговля офисной мебельюКеңсе жиһаздарын көтерме саудада сату
4666Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованиемӨзге де кеңсе техникасы мен жабдықтарды көтерме саудада сату
46660Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованиемӨзге де кеңсе техникасы мен жабдықтарды көтерме саудада сату
4669Оптовая торговля прочей техникой и оборудованиемӨзге де техника мен жабдықтарды көтерме саудада сату
46690Оптовая торговля прочей техникой и оборудованиемӨзге де техника мен жабдықтарды көтерме саудада сату
467Прочие услуги оптовой торговлиКөтерме сауданың өзге де қызметтері
4671Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктамиҚатты, сұйық және газ тәрізді отынды және осыларға ұқсас өнімдерді көтерме саудада сату
46711Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газомШикі мұнай мен ілеспе газды көтерме саудада сату
46712Оптовая торговля природным (горючим) газомТабиғи (жанатын) газды көтерме саудада сату
46713Оптовая торговля каменным углемТас көмірді көтерме саудада сату
46714Оптовая торговля лигнитом (бурым углем)Лигнитті (қоңыр көмірді) көтерме саудада сату
46715Оптовая торговля авиационным бензином и керосиномАвиация бензинін және жермайды көтерме саудада сату
46716Оптовая торговля автомобильным бензиномАвтомобиль бензинін көтерме саудада сату
46717Оптовая торговля дизельным топливомДизель отынын көтерме саудада сату
46718Оптовая торговля мазутом топочнымОтын мазутын көтерме саудада сату
46719Оптовая торговля прочим топливомӨзге де отынды көтерме саудада сату
4672Оптовая торговля металлами и металлическими рудамиМеталды және металл кендерін көтерме саудада сату
46721Оптовая торговля рудами черных и цветных металловҚара және түсті металл кендерін көтерме саудада сату
46722Оптовая торговля чугуном, сталью и их литьемШойын, болат және олардың құймасын көтерме саудада сату
46723Оптовая торговля редкоземельными и цветными металлами и их литьемСирек кездесетін және түсті металдарды және олардың құймасын көтерме саудада сату
46724Оптовая торговля драгоценными металламиАсыл металдарды көтерме саудада сату
4673Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованиемАғаш материалдарын, құрылыс материалдарын және сантехникалық жабдықтарды көтерме саудада сату
46731Оптовая торговля стеклом строительнымҚұрылыс шынысын көтерме саудада сату
46732Оптовая торговля цементом, песком и гравиемЦемент, құм және қиыршық тасты көтерме саудада сату
46733Оптовая торговля изделиями из бетона, цемента, гипса и аналогичных материаловБетон, цемент, ғаныштан және осыларға ұқсас материалдардан жасалған бұйымдарды көтерме саудада сату
46734Оптовая торговля лакокрасочной продукцией, обоями и напольными покрытиямиЛак-бояу өнімдерін, тұсқағаздар мен еден төсемдерін көтерме саудада сату
46735Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесиныСүрек және сүректі өңдеу өнімдерін көтерме саудада сату
46736Оптовая торговля строительными металлическими конструкциямиҚұрылыстық металл конструкцияларды көтерме саудада сату
46737Оптовая торговля сантехническим оборудованиемСантехникалық жабдықты көтерме саудада сату
46738Оптовая торговля стеновыми блокамиҚабырға блоктарын көтерме саудада сату
4674Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентаремМеталл бұйымдарды, су құбырын және жылытатын жабдықтар мен мүліктерді көтерме саудада сату
46740Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентаремМеталл бұйымдарды, су құбырын және жылытатын жабдықтар мен мүліктерді көтерме саудада сату
4675Оптовая торговля химической продукциейХимиялық өнімді көтерме саудада сату
46751Оптовая торговля химическими веществами и химическими продуктамиХимиялық заттарды және химиялық өнімдерді көтерме саудада сату
46752Оптовая торговля резинотехническими изделиямиРезеңке техникалық бұйымдарды көтерме саудада сату
46753Оптовая торговля минеральными удобрениямиМинералды тыңайтқыштарды көтерме саудада сату
46754Оптовая торговля пестицидами и прочими агрохимическими продуктамиПестицид және өзге де агрохимиялық өнімдерді көтерме саудада сату
4676Оптовая торговля прочими промежуточными продуктамиӨзге де аралық өнімдерді көтерме саудада сату
46761Оптовая торговля пластическими массами в первичной форме и синтетическим каучукомБастапқы түрдегі пластмассаны және синтетикалық каучукты көтерме саудада сату
46762Оптовая торговля прочими промежуточными продуктамиӨзге де аралық өнімдерді көтерме саудада сату
46763Оптовая торговля драгоценными камнямиАсыл тастарды көтерме саудада сату
4677Оптовая торговля отходами и ломомҚалдықтарды және сынықтарды көтерме саудада сату
46771Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металловҚара және түсті металл сынықтары мен қалдықтарын көтерме саудада сату
46772Оптовая торговля ломом драгоценных металлов и драгоценных камнейБағалы металдар мен бағалы тастардың сынықтарын көтерме саудада сату
46779Оптовая торговля прочими неметаллическими отходами и неметаллическим ломомӨзге де металл емес қалдықтар мен сынықтарды көтерме саудада сату
469Неспециализированная оптовая торговляМамандандырылмаған көтерме сауда
4690Неспециализированная оптовая торговляМамандандырылмаған көтерме сауда
46901Оптовая торговля полудрагоценными камнямиЖартылай асыл тастарды көтерме саудада сату
46902Оптовая торговля мореным дубомЕменді көтерме саудада сату
46903Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации в торговых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше), включая оптово-продовольственные распределительные центрыСауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілерінде қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментін көтерме саудада сату, көтерме азық-түлікті тарату орталықтарын қоса алғанда
46908Специализированная оптовая торговля товарами, не включенными в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген тауарларды мамандандырылған көтерме саудада сату
46909Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизацииҚандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментін көтерме саудада сату
47Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоцикламиАвтомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда
471Розничная торговля в неспециализированных магазинахМамандандырылмаған дүкендердегі бөлшек сауда
4711Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиямиМамандандырылмаған дүкендерде көбінесе тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
47111Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинахМамандандырылмаған дүкендерде сусындар мен темекі бұйымдарын қоса, көбінесе тамақ өнімдерін бөлшек саудада сату
47112Розничная торговля преимущественно продуктами питания, включая напитки и табачными изделиями, в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылмаған дүкендерде сусындар мен темекі бұйымдарын қоса, көбінесе тамақ өнімдерін бөлшек саудада сату
4719Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинахМамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
47191Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинахМамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
47192Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылмаған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
472Розничная торговля продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде сусындарды қоса алғанда, тамақ өнімдерін және темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
4721Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек саудада сату
47211Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек саудада сату
47212Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді бөлшек саудада сату
4722Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде ет және ет өнімдерін бөлшек саудада сату
47221Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тауық, қыр құсы және олардан жасалған өнімдерді бөлшек саудада сату
47222Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде тауық, қыр құсы және олардан жасалған өнімдерді бөлшек саудада сату
47223Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде ет және ет өнімдерін өзге де бөлшек саудада сату
47229Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде ет және ет өнімдерін өзге де бөлшек саудада сату
4723Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді бөлшек саудада сату
47231Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді бөлшек саудада сату
47232Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде балық, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді бөлшек саудада сату
4724Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдері, ұннан жасалған және қантты кондитерлік бұйымдарды бөлшек саудада сату
47241Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдері, ұннан жасалған және қантты кондитерлік бұйымдарды бөлшек саудада сату
47242Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдерін, ұннан жасалған және қантты кондитерлік өнімдерді бөлшек саудада сату
4725Розничная торговля напитками в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату
47251Розничная торговля напитками в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату
47252Розничная торговля напитками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек саудада сату
4726Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
47261Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
47262Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
4729Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін бөлшек саудада сатудың өзге де түрлері
47291Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін бөлшек саудада сатудың өзге де түрлері
47292Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде тамақ өнімдерін бөлшек саудада сатудың өзге де түрлері
473Розничная торговля топливом в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
4730Розничная торговля топливом в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
47300Розничная торговля топливом в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада сату
474Розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде ақпараттық және коммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату
4741Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату
47411Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату
47412Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде компьютерлер, шалғай жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді бөлшек саудада сату
4742Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату
47421Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату
47422Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде телекоммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату
4743Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде аудио және видео техниканы бөлшек саудада сату
47431Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде аудио және видео техниканы бөлшек саудада сату
47432Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде аудио және видео техниканы бөлшек саудада сату
475Розничная торговля прочим бытовым оборудованием в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде өзге де тұрмыстық жабдықтарды бөлшек саудада сату
4751Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тоқыма бұйымдарын бөлшек саудада сату
47511Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тоқыма бұйымдарын бөлшек саудада сату
47512Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде тоқыма бұйымдарын бөлшек саудада сату
4752Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде бекітпе бұйымдарды, лак-бояу материалдарын және шыныларды бөлшек саудада сату
47520Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде бекітпе бұйымдарды, лак-бояу материалдарын және шыныларды бөлшек саудада сату
4753Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде кілемдер, кілем бұйымдарын, сондай-ақ қабырға және еден жабындарын бөлшек саудада сату
47531Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде кілемдер, кілем бұйымдарын, сондай-ақ қабырға және еден жабындарын бөлшек саудада сату
47532Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде кілемдер, кілем бұйымдарын, сондай-ақ қабырға және еден жабындарын бөлшек саудада сату
4754Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тұрмыстық электр аспаптарын бөлшек саудада сату
47541Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тұрмыстық электр аспаптарын бөлшек саудада сату
47542Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде тұрмыстық электр аспаптарын бөлшек саудада сату
4759Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде жиһаз, жарықтандыру жабдықтары және өзге де тұрмыстық керек-жарақтарды бөлшек саудада сату
47591Розничная торговля мебелью в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде жиһазды бөлшек саудада сату
47592Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде музыкалық аспаптарды және партитураларды бөлшек саудада сату
47593Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде жиһазды бөлшек саудада сату
47594Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде музыкалық аспаптарды және партитураларды бөлшек саудада сату
47595Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми изделиями, не включенными в другие категории в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын дүкендерде жарықтандыру аспаптарын және басқа санаттарға енгізілмеген тұрмыстық бұйымдарды бөлшек саудада сату
47599Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми изделиями, не включенными в другие категорииЖарықтандыру аспаптарын және басқа санаттарға енгізілмеген тұрмыстық бұйымдарды бөлшек саудада сату
476Розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде мәдени-ойын-сауық сипаттағы тауарларды бөлшек саудада сату
4761Розничная торговля книгами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде кітаптарды бөлшек саудада сату
47611Розничная торговля книгами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде кітаптарды бөлшек саудада сату
47612Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде кітаптарды бөлшек саудада сату
4762Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде газет және кеңсе тауарларын бөлшек саудада сату
47621Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде газет және кеңсе тауарларын бөлшек саудада сату
47622Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде газет және кеңсе тауарларын бөлшек саудада сату
4763Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде аудио және видео жазбаларды бөлшек саудада сату
47631Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде аудио және видео жазбаларды бөлшек саудада сату
47632Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде аудио және видео жазбаларды бөлшек саудада сату
4764Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде спорт жабдықтарын бөлшек саудада сату
47641Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде спорт жабдықтарын бөлшек саудада сату
47642Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде спорт жабдықтарын бөлшек саудада сату
4765Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде ойындар мен ойыншықтарды бөлшек саудада сату
47651Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде ойындар мен ойыншықтарды бөлшек саудада сату
47652Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде ойындар мен ойыншықтарды бөлшек саудада сату
477Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде өзге де тауарларды бөлшек саудада сату
4771Розничная торговля одеждой в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде киімдерді бөлшек саудада сату
47711Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тоқыма және шұлық бұйымдарын бөлшек саудада сату
47712Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинахТоқыма және шұлық бұйымдарынан басқа киімдерді мамандандырылған дүкендерде бөлшек саудада сату
47713Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде тоқыма және шұлық бұйымдарын бөлшек саудада сату
47714Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын тоқыма және шұлық бұйымдарынан басқа киімдерді мамандандырылған дүкендерде бөлшек саудада сату
4772Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде аяқ киім және былғары бұйымдарды бөлшек саудада сату
47721Розничная торговля обувью в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде аяқ киімді бөлшек саудада сату
47722Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде былғары бұйымдарды бөлшек саудада сату
47723Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде аяқ киімді бөлшек саудада сату
47724Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде былғары бұйымдарды бөлшек саудада сату
4773Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде фармацевтикалық тауарларды бөлшек саудада сату
47731Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде фармацевтикалық тауарларды бөлшек саудада сату
47732Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде фармацевтикалық тауарларды бөлшек саудада сату
4774Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде медициналық және ортопедтік тауарларды бөлшек саудада сату
47741Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде медициналық және ортопедтік тауарларды бөлшек саудада сату
47742Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде медициналық және ортопедиялық тауарларды бөлшек саудада сату
4775Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде косметикалық тауарларды және гигиена заттарын бөлшек саудада сату
47751Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде косметикалық тауарларды және гигиена заттарын бөлшек саудада сату
47752Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде косметикалық тауарларды және гигиена заттарын бөлшек саудада сату
4776Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде гүлдерді, бөлме өсімдіктерін, тұқымдарды, тыңайтқыштарды, үй жануарларын және үй жануарларына арналған жемді бөлшек саудада сату
47761Розничная торговля цветами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде гүлдерді бөлшек саудада сату
47762Розничная торговля семенами и удобрениями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде тұқымдарды, тыңайтқыштарды бөлшек саудада сату
47763Розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде үй жануарларын және үй жануарларына арналған жемді бөлшек саудада сату
47764Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде гүлдерді бөлшек саудада сату
47765Розничная торговля семенами и удобрениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде тұқымдарды, тыңайтқыштарды бөлшек саудада сату
47766Розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде үй жануарларын және үй жануарларына арналған жемді бөлшек саудада сату
4777Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде сағат және зергерлік әшекейлерді бөлшек саудада сату
47771Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде сағат және зергерлік әшекейлерді бөлшек саудада сату
47772Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде сағат және зергерлік әшекейлерді бөлшек саудада сату
4778Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде жаңа тауарларды бөлшек саудада сатудың басқа түрлері
47781Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде фотографиялық, оптикалық және дәлдеу жабдықтарын бөлшек саудада сату
47782Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендерде велосипедтерді бөлшек саудада сату
47783Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде фотографиялық, оптикалық және дәлдеу жабдықтарын бөлшек саудада сату
47784Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендерде велосипедтерді бөлшек саудада сату
47785Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын мамандандырылған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
47789Прочая розничная торговля в специализированных магазинахМамандандырылған дүкендердегі өзге де бөлшек сауда
4779Розничная торговля подержанными товарами в магазинахДүкендерде ұсталған тауарларды бөлшек саудада сату
47791Розничная торговля подержанными товарами в магазинахДүкендерде ұсталған тауарларды бөлшек саудада сату
47792Розничная торговля подержанными товарами в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)Сауда алаңы 2000 ш.м-ден астам (2000 ш.м. және жоғары) сауда объектілері болып табылатын дүкендерде ұсталған тауарларды бөлшек саудада сату
478Розничная торговля через палатки и рынкиПалаткалар мен базарлардағы бөлшек сауда
4781Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках и на рынкеСауда палаткаларында және базарда тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
47811Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках, ларьках и киоскахСауда палаткаларында, дүкеншелерде және дүңгіршектерде тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
47812Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями на рынкеБазарда тамақ өнімдерін, сусындар мен темекі бұйымдарын бөлшек саудада сату
4782Розничная торговля одеждой, обувью и тканями в торговых палатках и на рынкеСауда палаткаларында және базарда киімдер, аяқ киімдер және маталарды бөлшек саудада сату
47821Розничная торговля одеждой, обувью и тканями в торговых палатках, ларьках и киоскахСауда палаткаларында, дүкеншелерде және дүңгіршектерде киімдер, аяқ киімдер және маталарды бөлшек саудада сату
47822Розничная торговля одеждой, обувью и тканями на рынкеБазарда маталарды, киімдерді және аяқ киімдерді бөлшек саудада сату
4789Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынкиПалаткалар мен базарларда өзге де тауарларды бөлшек саудада сату
47891Розничная торговля прочими товарами в торговых палатках, ларьках и киоскахСауда палаткаларында, дүкенше мен дүңгіршектерде өзге де тауарларды бөлшек саудада сату
47892Розничная торговля прочими товарами на рынкеБазарда өзге де тауарларды бөлшек саудада сату
479Розничная торговля не через магазины и рынкиДүкендер мен базарлар арқылы сатылмайтын бөлшек сауда
4791Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через ИнтернетПочта бойынша тапсырыстар орындайтын фирмалар арқылы және Интернет арқылы бөлшек саудада сату
47910Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через ИнтернетПочта бойынша тапсырыстар орындайтын фирмалар арқылы және Интернет арқылы бөлшек саудада сату
4799Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынковДүкендерден, сауда палаткаларынан немесе базарлардан тыс бөлшек сауданың басқа түрлері
47991Развозная и разносная розничная торговляТасымалдау және таратпа бөлшек сауда
47992Розничная торговля через сетевой маркетингЖелілі маркетинг арқылы бөлшек саудада сату
47999Прочая розничная торговля не в магазинахДүкендерден тыс өзге де бөлшек сауда
HТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕКӨЛІК ЖӘНЕ ҚОЙМАЛАУ
49Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводамҚұрлық көлігі және құбырмен тасымалдау
491Пассажирский железнодорожный транспорт, междугороднийЖолаушылар темір жол көлігі, қалааралық
4910Пассажирский железнодорожный транспорт, междугороднийЖолаушылар темір жол көлігі, қалааралық
49100Пассажирский железнодорожный транспорт, междугороднийЖолаушылар темір жол көлігі, қалааралық
492Грузовой железнодорожный транспортЖүк темір жол көлігі
4920Грузовой железнодорожный транспортЖүк темір жол көлігі
49200Грузовой железнодорожный транспортЖүк темір жол көлігі
493Прочий пассажирский сухопутный транспортӨзге де құрлықтағы жолаушылар көлігі
4931Городской и пригородный пассажирский наземный транспортҚалалық және қала маңына жүретін жер үсті жолаушылар көлігі
49311Перевозки автобусамиАвтобуспен тасымалдау
49312Перевозки трамваямиТрамваймен тасымалдау
49313Перевозки троллейбусамиТроллейбуспен тасымалдау
49314Перевозки метрополитеномМетрополитенмен тасымалдау
49319Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписаниюКестеге бағынатын өзге де көлік түрлерімен тасымалдау
4932Деятельность таксиТакси қызметі
49320Деятельность таксиТакси қызметі
4939Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориямБасқа санаттарға жатқызылмаған жер үсті жолаушылар тасымалдарының өзге де түрлері
49390Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориямБасқа санаттарға жатқызылмаған жер үсті жолаушылар тасымалдарының өзге де түрлері
494Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по вывозу отходовАвтомобиль көлігімен жүк тасымалы және қалдықтарды шығару бойынша қызметтер
4941Грузовые перевозки автомобильным транспортомАвтомобиль көлігімен жүк тасымалдау
49410Грузовые перевозки автомобильным транспортомАвтомобиль көлігімен жүк тасымалдау
4942Услуги по перевозкамТасымалдау бойынша қызметтер
49420Услуги по перевозкамТасымалдау бойынша қызметтер
495Транспортирование по трубопроводуҚұбырмен тасымалдау
4950Транспортирование по трубопроводуҚұбырмен тасымалдау
49500Транспортирование по трубопроводуҚұбырмен тасымалдау
50Водный транспортСу көлігі
501Морской и прибрежный пассажирский транспортТеңізде және жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі
5010Морской и прибрежный пассажирский транспортТеңізде және жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі
50100Морской и прибрежный пассажирский транспортТеңізде және жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі
502Морской и прибрежный грузовой транспортТеңіз және жағалау суларында жүретін жүк көлігі
5020Морской и прибрежный грузовой транспортТеңіз және жағалау суларында жүретін жүк көлігі
50200Морской и прибрежный грузовой транспортТеңіз және жағалау суларында жүретін жүк көлігі
503Речной пассажирский транспортӨзен жолаушылар көлігі
5030Речной пассажирский транспортӨзен жолаушылар көлігі
50300Речной пассажирский транспортӨзен жолаушылар көлігі
504Речной грузовой транспортӨзен жүк көлігі
5040Речной грузовой транспортӨзен жүк көлігі
50401Речной грузовой транспортӨзен жүк көлігі
50402ЛесосплавАғаш ағызу
51Воздушный транспортӘуе көлігі
511Воздушный пассажирский транспортЖолаушылар әуе көлігі
5110Воздушный пассажирский транспортЖолаушылар әуе көлігі
51101Деятельность воздушного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписаниюКестеге бағынатын жолаушылар әуе көлігінің қызметі
51102Деятельность воздушного пассажирского транспорта, не подчиняющегося расписаниюКестеге бағынбайтын жолаушылар әуе көлігінің қызметі
512Воздушный грузовой транспорт и транспортная космическая системаӘуе жүк көлігі және көліктік ғарыш жүйесі
5121Грузовой воздушный транспортЖүк әуе көлігі
51211Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписаниюКестеге бағынатын жүк әуе көлігінің қызметі
51212Деятельность грузового воздушного транспорта, не подчиняющего расписаниюКестеге бағынбайтын жүк әуе көлігінің қызметі
5122Транспортная космическая системаКөліктік ғарыш жүйесі
51220Транспортная космическая системаКөліктік ғарыш жүйесі
52Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельностьҚойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі
521Складирование и хранение грузаЖүктерді қоймаға қою және сақтау
5210Складирование и хранение грузаЖүктерді қоймаға қою және сақтау
52101Складирование и хранение зернаАстықты қоймаға қою және сақтау
52102Складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зернаАстықтан басқа азық-түлік емес тауарларды қоймаға қою және сақтау
52103Складирование и хранение продовольственных товаровАзық-түлік тауарларын қоймаға қою және сақтау
522Вспомогательные виды деятельности при транспортировкеТасымалдау кезіндегі қызметтің қосалқы түрлері
5221Услуги в области сухопутного транспортаҚұрлық көлігі саласында қызметтер
52211Эксплуатация железных дорогТемір жолды пайдалану
52212Эксплуатация автомобильных дорогАвтомобиль жолын пайдалану
52213Услуги терминаловТерминалдардың қызметі
52214Услуги по хранению транспортных средств, принадлежащих гражданамАзаматтардың көлік құралдарын сақтау бойынша қызметтер
52219Прочие услуги в области сухопутного транспортаҚұрлық көлігі саласындағы өзге де қызметтер
5222Услуги в области водного транспортаСу көлігі саласында қызметтер
52220Услуги в области водного транспортаСу көлігі саласында қызметтер
5223Услуги в области воздушного транспортаӘуе көлігі саласындағы қызметтер
52231Регулирование использования воздушного пространстваӘуе кеңістігін пайдалануды реттеу
52239Прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкамЖолаушылар мен жүк тасымалына жататын өзге де қызметтер
5224Транспортная обработка грузовЖүктерді көліктік өңдеу
52240Транспортная обработка грузовЖүктерді көліктік өңдеу
5229Прочие сопроводительные услуги при перевозкахТасымалдау кезіндегі өзге де ілеспе қызметтер
52291Транспортно-экспедиционные услугиКөліктік-жөнелту қызметтері
52292Технический надзор на транспортеКөліктегі техникалық қадағалау
52299Прочая транспортно-экспедиционная деятельностьӨзге де көліктік-жөнелту қызметтері
53Почтовая и курьерская деятельностьПочталық және курьерлік қызмет
531Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охватаЖалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне сәйкес почталық қызметтер
5310Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охватаЖалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне сәйкес почталық қызметтер
53100Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охватаЖалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне сәйкес почталық қызметтер
532Прочая почтовая и курьерская деятельностьӨзге де почталық және курьерлік қызмет
5320Прочая почтовая и курьерская деятельностьӨзге де почталық және курьерлік қызмет
53200Прочая почтовая и курьерская деятельностьӨзге де почталық және курьерлік қызмет
IУСЛУГИ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮТҰРУ ЖӘНЕ ТАМАҚТАНУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР
55Услуги по организации проживанияТұруды ұйымдастыру бойынша қызметтер
551Предоставление услуг гостиницамиҚонақ үйлердің қызметтер ұсынуы
5510Предоставление услуг гостиницамиҚонақ үйлердің қызметтер ұсынуы
55101Предоставление услуг гостиницами с ресторанамиМейрамханалары бар қонақ үйлердің қызметтері
55102Предоставление услуг гостиницами без ресторановМейрамханалары жоқ қонақ үйлердің қызметтері
552Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживанияДемалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру
5520Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживанияДемалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру
55200Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживанияДемалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру
553Туристические лагеря, парки отдыха и развлеченийТуристік лагерлер, демалыс және ойын-сауық парктері
5530Туристические лагеря, парки отдыха и развлеченийТуристік лагерлер, демалыс және ойын-сауық парктері
55300Туристические лагеря, парки отдыха и развлеченийТуристік лагерлер, демалыс және ойын-сауық парктері
559Другие виды жильяТұрғын үйдің басқа түрлері
5590Другие виды жильяТұрғын үйдің басқа түрлері
55900Другие виды жильяТұрғын үйдің басқа түрлері
56Услуги по предоставлению продуктов питания и напитковТамақ өнімдері мен сусындар ұсыну бойынша қызметтер
561Рестораны и услуги по доставке продуктов питанияМейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер
5610Рестораны и услуги по доставке продуктов питанияМейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер
56100Рестораны и услуги по доставке продуктов питанияМейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер
562Доставка пищи на заказ и другие услуги по доставке продуктов питанияТапсырыспен тамақ жеткізу және тамақ өнімдерін жеткізу бойынша басқа қызметтер
5621Доставка пищи на заказТапсырыспен тамақ жеткізу
56210Доставка пищи на заказТапсырыспен тамақ жеткізу
5629Прочие виды организации питанияТамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері
56290Прочие виды организации питанияТамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері
563Подача напитковСусын беру
5630Подача напитковСусын беру
56300Подача напитковСусын беру
JИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬАҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
58Издательская деятельностьБаспа қызметі
581Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельностиКітаптар, мерзімдік басылымдар шығару және баспагерлік қызметтің басқа түрлері
5811Издание книгКітап шығару
58110Издание книгКітап шығару
5812Издание справочников и списков подписчиковАнықтамалықтар және жазылушылар тізімдерін шығару
58120Издание справочников и списков подписчиковАнықтамалықтар және жазылушылар тізімдерін шығару
5813Издание газетГазет шығару
58130Издание газетГазет шығару
5814Издание журналов и периодических публикацийЖурналдар мен мерзімдік басылымдарды шығару
58140Издание журналов и периодических публикацийЖурналдар мен мерзімдік басылымдарды шығару
5819Прочие виды издательского делаБаспа ісінің өзге де түрлері
58190Прочие виды издательского делаБаспа ісінің өзге де түрлері
582Выпуск программного обеспеченияБағдарламалық қамтамасыз етуді шығару
5821Создание компьютерных игрКомпьютерлік ойындар құру
58210Создание компьютерных игрКомпьютерлік ойындар құру
5829Издание прочего программного обеспеченияӨзге де бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару
58290Издание прочего программного обеспеченияӨзге де бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару
59Производство кино-, видеофильмов, и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записейКино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар өндіру
591Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программКино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет
5911Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программКино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет
59110Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программКино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет
5912Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программКино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар дайындаудың өндірістен кейінгі сатысы
59120Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программКино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар дайындаудың өндірістен кейінгі сатысы
5913Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программКино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар тарату бойынша қызмет
59130Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программКино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар тарату бойынша қызмет
5914Деятельность по показу кинофильмовКинофильмдер көрсету бойынша қызмет
59140Деятельность по показу кинофильмовКинофильмдер көрсету бойынша қызмет
592Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записейФонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойынша қызмет
5920Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записейФонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойынша қызмет
59200Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записейФонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойынша қызмет
60Деятельность по созданию программ и телерадиовещаниеБағдарлама және теле-радио хабарлама жасау бойынша қызмет
601РадиовещаниеРадиохабарлар
6010РадиовещаниеРадиохабарлар
60100РадиовещаниеРадиохабарлар
602Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программТелевизиялық бағдарламалар жасау және тарату қызметі
6020Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программТелевизиялық бағдарламалар жасау және тарату қызметі
60200Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программТелевизиялық бағдарламалар жасау және тарату қызметі
61СвязьБайланыс
611Кабельная телекоммуникационная связьКабельдік телекоммуникациялық байланыс
6110Кабельная телекоммуникационная связьКабельдік телекоммуникациялық байланыс
61100Кабельная телекоммуникационная связьКабельдік телекоммуникациялық байланыс
612Беспроводная телекоммуникационная связьСымсыз телекоммуникациялық байланыс
6120Беспроводная телекоммуникационная связьСымсыз телекоммуникациялық байланыс
61200Беспроводная телекоммуникационная связьСымсыз телекоммуникациялық байланыс
613Спутниковая система телекоммуникацийТелекоммуникациялардың спутниктік жүйесі
6130Деятельность в области спутниковых телекоммуникацийСпутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет
61300Деятельность в области спутниковых телекоммуникацийСпутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет
619Другие виды телекоммуникационных услугТелекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері
6190Другие виды телекоммуникационных услугТелекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері
61900Другие виды телекоммуникационных услугТелекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері
62Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услугиКомпьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе қызметтер
620Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услугиКомпьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе қызметтер
6201Деятельность в области компьютерного программированияКомпьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет
62011Разработка программного обеспеченияБағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу
62012Сопровождение программного обеспеченияБағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу
6202Консультационные услуги в области компьютерных технологийКомпьютерлік технологиялар саласындағы кеңес беру қызметтері
62019Консультационные услуги в области компьютерных технологийКомпьютерлік технологиялар саласындағы кеңес беру қызметтері
6203Деятельность по управлению компьютерным оборудованиемКомпьютерлік жабдықтарды басқару қызметі
62030Деятельность по управлению компьютерным оборудованиемКомпьютерлік жабдықтарды басқару қызметі
6209Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных системАқпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласындағы қызметтің басқа түрлері
62090Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных системАқпараттық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласындағы қызметтің басқа түрлері
63Деятельность информационных службАқпараттық қызметтердің жұмысы
631Услуги по размещению и переработке данных; веб-порталыДеректерді қайта өңдеу және орналастыру бойынша қызметтер; веб-порталдар
6311Услуги по размещению и переработке данных и другие услугиДеректерді қайта өңдеу және орналастыру қызметтері және басқа қызметтер
63110Услуги по размещению и переработке данных и другие услугиДеректерді қайта өңдеу және орналастыру қызметтері және басқа қызметтер
6312Веб-порталыВеб-порталдар
63120Веб-порталыВеб-порталдар
639Деятельность прочих информационных службӨзге де ақпараттық қызметтердің жұмысы
6391Деятельность информационных агентствАқпараттық агенттіктердің қызметі
63910Деятельность информационных агентствАқпараттық агенттіктердің қызметі
6399Прочие виды деятельности информационных агентств, не упомянутых ни в одной из перечисленных категорийБерілген санаттардың ешбірінде аталмаған ақпараттық агенттіктер қызметінің өзге де түрлері
63990Прочие виды деятельности информационных агентств, не упомянутых ни в одной из перечисленных категорийБерілген санаттардың ешбірінде аталмаған ақпараттық агенттіктер қызметінің өзге де түрлері
KФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬҚАРЖЫ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІ
64Финансовые услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондовҚаржы қызметтері, сақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда
641Денежно-кредитное посредничествоАқша-кредит делдалдығы
6411Деятельность центрального банкаОрталық банк қызметі
64110Деятельность центрального банкаОрталық банк қызметі
6419Другие виды денежно-кредитного посредничестваАқша-кредит делдалдығының басқа түрлері
64191Деятельность банков, вексельных конторБанктердің, вексельді кеңсенің қызметі
64192Деятельность сберегательных банковЖинақ банкілерінің қызметі
64199Денежное посредничество прочих финансовых учрежденийБасқа несие мекемелерінің ақша делдалдығы
642Деятельность холдинговых компанийХолдингтік компаниялар қызметі
6420Деятельность холдинговых компанийХолдингтік компаниялар қызметі
64200Деятельность холдинговых компанийХолдингтік компаниялар қызметі
643Тресты, фонды и другие подобные финансовые объектыТресттер, қорлар және басқа осындай қаржы объектілері
6430Тресты, фонды и другие подобные финансовые объектыТресттер, қорлар және басқа осындай қаржы объектілері
64300Тресты, фонды и другие подобные финансовые объектыТресттер, қорлар және басқа осындай қаржы объектілері
649Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондовСақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерінен басқа, қаржылық қызметтердің басқа түрлері
6491Финансовый лизингҚаржылық лизинг
64910Финансовый лизингҚаржылық лизинг
6492Прочие виды кредитованияКредит берудің өзге түрлері
64921Деятельность ломбардовЛомбард қызметі
64929Прочие виды кредитованияКредит берудің өзге түрлері
6499Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкамӨзге топтамаларға жатқызылмаған сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметінен басқа, қаржылық қызметтердің басқа түрлері
64990Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкамӨзге топтамаларға жатқызылмаған сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерінен басқа, қаржылық қызметтердің басқа түрлері
65Страхование, перестрахование и деятельность пенсионных фондов, кроме обязательного социального страхованияМіндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі
651СтрахованиеСақтандыру
6511Страхование жизниӨмірді сақтандыру
65111Государственное страхование жизниӨмірді мемлекеттік сақтандыру
65112Негосударственное страхование жизниӨмірді мемлекеттік емес сақтандыру
6512Страхование ущербаШығынды сақтандыру
65121Государственное страхование ущербаШығынды мемлекеттік сақтандыру
65122Негосударственное страхование ущербаШығынды мемлекеттік емес сақтандыру
652ПерестрахованиеҚайта сақтандыру
6520ПерестрахованиеҚайта сақтандыру
65200ПерестрахованиеҚайта сақтандыру
653Деятельность пенсионных фондовЗейнетақы қорларының қызметі
6530Деятельность пенсионных фондовЗейнетақы қорларының қызметі
65301Государственное пенсионное обеспечениеМемлекеттік зейнетақымен қамтамасыз ету
65302Негосударственное пенсионное обеспечениеМемлекеттік емес зейнетақымен қамтамасыз ету
66Вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг и страхованияҚаржыландыру және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет
661Вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспеченияСақтандырудан және зейнетақымен қамтамасыз етуден басқа, қаржылық қызмет көрсетуді ұсыну бойынша қосалқы қызмет
6611Управление финансовыми рынкамиҚаржы нарығын басқару
66110Управление финансовыми рынкамиҚаржы нарығын басқару
6612Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товарыБағалы қағаздар мен тауарларға келісім-шарттар бойынша брокерлік қызметтер
66120Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товарыБағалы қағаздар мен тауарларға келісім-шарттар бойынша брокерлік қызметтер
6619Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспеченияСақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз етуден басқа, қаржылық қызметтерді ұсыну бойынша басқа қосалқы қызмет
66190Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспеченияСақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз етуден басқа, қаржылық қызметтерді ұсыну бойынша басқа қосалқы қызмет
662Вспомогательная деятельность по страхованию и пенсионному обеспечениюСақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша қосалқы қызмет
6621Оценка рисков и ущербаТәуекелдер мен шығынды бағалау
66210Оценка рисков и ущербаТәуекелдер мен шығынды бағалау
6622Деятельность страховых агентов и брокеровСақтандыру агенттерінің және брокерлерінің қызметі
66220Деятельность страховых агентов и брокеровСақтандыру агенттерінің және брокерлерінің қызметі
6629Прочая вспомогательная деятельность по страхованию и пенсионному обеспечениюСақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету жөніндегі басқа қосалқы қызмет
66290Прочая вспомогательная деятельность по страхованию и пенсионному обеспечениюСақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету жөніндегі басқа қосалқы қызмет
663Деятельность по управлению фондамиҚорларды басқару бойынша қызмет
6630Управление фондамиҚорларды басқару
66300Управление фондамиҚорларды басқару
LОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКПЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР
68Операции с недвижимым имуществомЖылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
681Купля и продажа недвижимостиЖылжымайтын мүлікті сатып алу және сату
6810Купля и продажа недвижимостиЖылжымайтын мүлікті сатып алу және сату
68101Купля и продажа многоквартирных и жилых домов (особняков)Көп пәтерлі үйлер мен тұрғын үйлерді (жеке үйлер) сатып алу және сату
68102Купля и продажа прочей недвижимостиБасқа жылжымайтын мүлікті сатып алу және сату
682Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостьюЖалға беру және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті басқару
6820Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимостиЖалға беру және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті пайдалану
68200Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимостиЖалға беру және жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті пайдалану
683Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основеСыйақы үшін немесе келісім-шарт негізінде жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
6831Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществомЖылжымайтын мүлікпен жүргізілетін операциялар бойынша агенттіктердің қызметі
68311Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем недвижимого имущества производственно-технического назначенияӨндірістік-техникалық мақсаттағы жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату және жалға беру кезіндегі делдалдық қызмет көрсету
68312Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначенияӨндірістік емес мақсаттағы басқа да жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату және жалға беру кезіндегі делдалдық қызмет көрсету
6832Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основеСыйақы үшін немесе келісім-шарттық негізде жылжымайтын мүлікті басқару
68320Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основеСыйақы үшін немесе келісім-шарттық негізде жылжымайтын мүлікті басқару
МПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬКӘСІБИ, ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
69Деятельность в области права и бухгалтерского учетаҚұқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
691Деятельность в области праваҚұқық саласындағы қызмет
6910Деятельность в области праваҚұқық саласындағы қызмет
69101Деятельность коллегий и юридических консультаций адвокатов (включая частно-практикующих адвокатов)Алқалардың және адвокаттардың заң кеңестерінің қызметі (жеке қызмет ететін адвокаттарды қоса алғанда)
69102Нотариальная деятельностьНотариалдық қызмет
69109Прочая деятельность в области праваҚұқық саласындағы өзге де қызмет
692Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложениюБухгалтерлік есепке алу және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес беру
6920Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложениюБухгалтерлік есепке алу және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес беру
69200Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложениюБухгалтерлік есепке алу және аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес беру
70Деятельность головных компаний; консультации по вопросам управленияБас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңестер беру
701Деятельность головных компанийБас компаниялар қызметі
7010Деятельность головных компанийБас компаниялар қызметі
70100Деятельность головных компанийБас компаниялар қызметі
702Деятельность по консультированию по вопросам управленияБасқару мәселелері жөнінде кеңес беру бойынша қызмет
7021Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностьюӨзара қарым-қатынас және жұртшылықпен байланыс бойынша қызметтер
70210Деятельность по взаимоотношениям и связью с общественностьюӨзара қарым-қатынас және жұртшылықпен байланыс бойынша қызметтер
7022Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управленияКоммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша кеңес беру
70220Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управленияКоммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша кеңес беру
71Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализаСәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет
711Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областяхСәулет саласындағы қызмет, инженерлік ізденістер және осы салаларда техникалық кеңес беру
7111Деятельность в области архитектурыСәулет саласындағы қызметтер
71110Деятельность в области архитектурыСәулет саласындағы қызметтер
7112Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой областиИнженерлік ізденістер саласындағы қызмет және осы салаларда техникалық кеңес беруді ұсыну
71121Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой областиИнженерлік ізденістер саласындағы қызмет және осы салаларда техникалық кеңес беруді ұсыну
71122Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)Геологиялық барлаулар мен ізденістер бойынша қызмет (ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерсіз)
71123Геодезическая службаГеодезиялық қызмет
71124ЗемлеустройствоЖерге орналастыру
712Технические испытания и анализыТехникалық сынақтар мен талдаулар
7120Технические испытания и анализыТехникалық сынақтар мен талдаулар
71201Деятельность санитарно-эпидемиологических учрежденийСанитарлық-эпидемиологиялық мекемелер қызметі
71202Деятельность учреждений санитарного просвещенияСанитарлық ағарту мекемелерінің қызметі
71209Деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализыТехникалық сынаулар мен талдауды жүзеге асыратын басқа да мекемелер қызметі
72Научные исследования и разработкиҒылыми зерттеулер және әзірлемелер
721Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных наук и инженерииЖаратылыстану ғылымдары мен инженерия саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер
7211Научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологийБиотехнологиялар саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер
72110Научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологийБиотехнологиялар саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер
7219Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерииЖаратылыстану ғылымдары мен инженерия саласындағы өзге де зерттеулер мен әзірлемелер
72190Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерииЖаратылыстану ғылымдары мен инженерия саласындағы өзге де зерттеулер мен әзірлемелер
722Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наукҚоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер
7220Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наукҚоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер
72200Исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наукҚоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер
73Рекламная деятельность и изучение рыночной конъюнктурыЖарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерттеу
731РекламаЖарнама
7311Деятельность рекламных агентствЖарнама агенттіктерінің қызметі
73110Деятельность рекламных агентствЖарнама агенттіктерінің қызметі
7312Представление рекламы в средствах массовой информацииБұқаралық ақпарат құралдарында жарнама беру
73120Представление рекламы в средствах массовой информацииБұқаралық ақпарат құралдарында жарнама беру
732Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мненияНарық конъюнктурасын зерттеу және қоғамдық пікірді зерттеу
7320Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мненияНарық конъюнктурасын зерттеу және қоғамдық пікірді зерттеу
73200Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мненияНарық конъюнктурасын зерттеу және қоғамдық пікірді зерттеу
74Прочая профессиональная, научная и техническая деятельностьӨзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
741Специализированные работы по дизайнуДизайн бойынша мамандандырылған жұмыстар
7410Работы по проведению специализированного дизайнаМамандандырылған дизайн жүргізу жөніндегі жұмыстар
74100Работы по проведению специализированного дизайнаМамандандырылған дизайн жүргізу жөніндегі жұмыстар
742Деятельность в области фотографииФотография саласындағы қызмет
7420Деятельность в области фотографииФотография саласындағы қызмет
74200Деятельность в области фотографииФотография саласындағы қызмет
743Переводческое (устное и письменное) делоАударма (жазбаша және ауызша) ісі
7430Переводческое (устное и письменное) делоАударма (жазбаша және ауызша) ісі
74300Переводческое (устное и письменное) делоАударма (жазбаша және ауызша) ісі
749Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
7490Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
74901Деятельность гидрометеорологической службыГидрометеорологиялық қызмет қызметі
74909Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген басқа да кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
75Ветеринарная деятельностьВетеринарлық қызмет
750Ветеринарная деятельностьВетеринарлық қызмет
7500Ветеринарная деятельностьВетеринарлық қызмет
75000Ветеринарная деятельностьВетеринарлық қызмет
NДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ
77Аренда, прокат, лизингЖалдау, жалға беру, лизинг
771Аренда и сдача в аренду автотранспортаАвтокөлікті жалға алу және жалға беру
7711Аренда и сдача в аренду автомобилей и легковых автомобилейАвтомобильдер мен жеңіл автомобильдерді жалға алу және жалға беру
77111Аренда автомобилей и легковых автомобилейАвтомобильдер мен жеңіл автомобильдерді жалға алу
77112Лизинг автомобилей и легковых автомобилейАвтомобильдер мен жеңіл автомобильдердің лизингі
7712Аренда и сдача в аренду грузовых автомобилейЖүк көліктерін жалға алу және жалға беру
77121Аренда грузовых автомобилейЖүк көліктерін жалға алу
77122Лизинг грузовых автомобилейЖүк көліктерінінің лизингі
772Прокат и аренда предметов личного потребления и бытовых товаровЖеке тұтынатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жалдау және жалға алу
7721Прокат и аренда развлекательного и спортивного инвентаряОйын-сауық және спорттық құрал-саймандарды жалдау және жалға алу
77210Прокат и аренда развлекательного и спортивного инвентаряОйын-сауық және спорттық құрал-саймандарды жалдау және жалға алу
7722Прокат видео записей и дисковБейне жазбалар мен дискілерді жалға беру
77220Прокат видео записей и дисковБейне жазбалар мен дискілерді жалға беру
7729Прокат и аренда прочих предметов личного потребления и бытовых товаровЖеке тұтынатын өзге заттарды және тұрмыстық тауарларды жалға беру және жалға алу
77290Прокат и аренда прочих предметов личного потребления и бытовых товаровЖеке тұтынатын өзге заттарды және тұрмыстық тауарларды жалға беру және жалға алу
773Прокат и аренда прочих машин, оборудования и материальных средствӨзге де машиналарды, жабдықтарды және материалдық құралдарды жалдау және жалға беру
7731Аренда и сдача в аренду сельскохозяйственной техники и оборудованияАуыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын жалға алу және жалға беру
77311Аренда сельскохозяйственной техники и оборудованияАуыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын жалға алу
77312Лизинг сельскохозяйственной техники и оборудованияАуыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарының лизингі
7732Аренда и сдача в аренду строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектовАзаматтық объектілердің құрылысына арналған құрылыс техникасы мен жабдықтарды жалдау және жалға беру
77321Аренда строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектовАзаматтық объектілердің құрылысына арналған құрылыс техникасы мен жабдықтарды жалдау
77322Лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектовАзаматтық объектілердің құрылысына арналған құрылыс техникасы мен жабдықтардың лизингі
7733Аренда и сдача в аренду офисных машин и оборудования, включая вычислительную техникуЕсептеуіш техниканы қоса алғанда, кеңсе машиналары мен жабдықтарды жалдау және жалға беру
77331Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную техникуЕсептеуіш техниканы қоса алғанда, кеңсе машиналары мен жабдықтарды жалдау
77332Лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную техникуЕсептеуіш техниканы қоса алғанда, кеңсе машиналары мен жабдықтардың лизингі
7734Аренда и сдача в аренду водных транспортных средств и оборудованияСу көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау және жалға беру
77341Аренда водных транспортных средств и оборудованияСу көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау
77342Лизинг водных транспортных средств и оборудованияСу көлігі құралдары мен жабдықтардың лизингі
7735Аренда и сдача в аренду воздушных транспортных средств и оборудованияӘуе көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау және жалға беру
77351Аренда воздушных транспортных средств и оборудованияӘуе көлігі құралдары мен жабдықтарын жалдау
77352Лизинг воздушных транспортных средств и оборудованияӘуе көлігі құралдары мен жабдықтардың лизингі
7739Аренда и сдача в аренду прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген өзге де машиналарды, жабдықтар мен материалдық құралдарды жалға алу және беру
77391Аренда прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген өзге де машиналарды, жабдықтар мен материалдық құралдарды жалға алу
77392Лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген өзге де машиналарды, жабдықтар мен материалдық құралдардың лизингі
774Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением работ с защищенными авторскими правамиҚорғалған авторлық құқықтармен жасалатын жұмыстарды қоспағанда, зияткерлік меншікті және ұқсас өнімдерді жалға алу
7740Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением работ с защищенными авторскими правамиҚорғалған авторлық құқықтармен жасалатын жұмыстарды қоспағанда, зияткерлік меншікті және ұқсас өнімдерді жалға алу
77400Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением работ с защищенными авторскими правамиҚорғалған авторлық құқықтармен жасалатын жұмыстарды қоспағанда, зияткерлік меншікті және ұқсас өнімдерді жалға алу
78ТрудоустройствоЖұмысқа орналастыру
781Деятельность агентств по трудоустройствуЖұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметі
7810Деятельность агентств по трудоустройствуЖұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметі
78100Деятельность агентств по трудоустройствуЖұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметі
782Деятельность агентств по временному трудоустройствуУақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметі
7820Деятельность агентств по временному трудоустройствуУақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметі
78200Деятельность агентств по временному трудоустройствуУақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметі
783Деятельность прочих организаций по работе с персоналомҚызметкерлермен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі
7830Деятельность прочих организаций по работе с персоналомҚызметкерлермен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі
78300Деятельность прочих организаций по работе с персоналомҚызметкерлермен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі
79Деятельность туроператоров, турагентов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризмаТуристік операторлардың, туристік агенттердің және туризм саласында қызмет көрсететін өзге де ұйымдардың қызметі
791Деятельность туристских агентств и операторовТуристік агенттіктер мен операторлардың қызметі
7911Деятельность туристских агентствТуристік агенттіктер қызметі
79110Деятельность туристских агентствТуристік агенттіктер қызметі
7912Деятельность туристских операторовТуристік операторлардың қызметі
79120Деятельность туристских операторовТуристік операторлардың қызметі
799Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услугиБрондау бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге түрлері және оған ілеспе қызметтер
7990Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услугиБрондау бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге түрлері және оған ілеспе қызметтер
79900Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услугиБрондау бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге түрлері және оған ілеспе қызметтер
80Деятельность по обеспечению безопасности и расследованиюҚауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу бойынша қызметтер
801Деятельность частных охранных службЖеке күзет қызметінің жұмысы
8010Деятельность частных охранных службЖеке күзет қызметінің жұмысы
80100Деятельность частных охранных службЖеке күзет қызметінің жұмысы
802Деятельность в области систем охраныКүзет жүйелері саласындағы қызмет
8020Деятельность в области систем охраныКүзет жүйелері саласындағы қызмет
80200Деятельность в области систем охраныКүзет жүйелері саласындағы қызмет
803Деятельность по расследованиюТергеу жүргізу жөніндегі қызмет
8030Деятельность по расследованиюТергеу жүргізу жөніндегі қызмет
80300Деятельность по расследованиюТергеу жүргізу жөніндегі қызмет
81Деятельность в области обслуживания зданий и территорийҒимараттарға және аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет
811Комплексное обслуживание объектовОбъектілерге кешенді қызмет көрсету
8110Комплексное обслуживание объектовОбъектілерге кешенді қызмет көрсету
81100Комплексное обслуживание объектовОбъектілерге кешенді қызмет көрсету
812Деятельность по уборкеТазалау жөніндегі қызмет
8121Общая уборка зданийҒимараттарды жалпы тазалау
81210Общая уборка зданийҒимараттарды жалпы тазалау
8122Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектовҒимараттар мен өнеркәсіптік объектілерді тазалау бойынша өзге қызмет
81220Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектовҒимараттар мен өнеркәсіптік объектілерді тазалау бойынша өзге қызмет
8129Прочие виды услуг по уборкеТазалау бойынша қызметтердің барлық түрлері
81290Прочие виды услуг по уборкеТазалау бойынша қызметтердің барлық түрлері
813Деятельность по благоустройству; пейзажное планированиеАбаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау
8130Деятельность по благоустройству; пейзажное планированиеАбаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау
81300Деятельность по благоустройству; пейзажное планированиеАбаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау
82Деятельность в области административно-управленческого, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживанияӘкімшілік-басқару, шаруашылық және өзге де қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
821Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживанияӘкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
8211Комплексное административно-управленческое обслуживаниеКешенді әкімшілік-басқарушылық қызмет көрсету
82110Комплексное административно-управленческое обслуживаниеКешенді әкімшілік-басқарушылық қызмет көрсету
8219Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды специализированного конторского обслуживанияФотокөшірмелеу жұмыстары, құжаттамалар дайындау және мамандандырылған кеңселік қызмет көрсетудің өзге де түрлері
82190Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды специализированного конторского обслуживанияФотокөшірмелеу жұмыстары, құжаттамалар дайындау және мамандандырылған кеңселік қызмет көрсетудің өзге де түрлері
822Деятельность информационно-справочных службАқпараттық-анықтамалық қызметтердің жұмысы
8220Деятельность информационно-справочных службАқпараттық-анықтамалық қызметтердің жұмысы
82200Деятельность информационно-справочных службАқпараттық-анықтамалық қызметтердің жұмысы
823Организация конференций и торговых выставокКонференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру
8230Организация конференций и торговых выставокКонференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру
82300Организация конференций и торговых выставокКонференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру
829Вспомогательное обслуживание хозяйственной деятельности, не включенное в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген шаруашылық қызметтеріне қосалқы қызмет көрсету
8291Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюроТөлемдерді жинау бойынша агенттіктер мен кредиттік бюролардың қызметі
82910Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюроТөлемдерді жинау бойынша агенттіктер мен кредиттік бюролардың қызметі
8292УпаковываниеБуып-түю
82920УпаковываниеБуып-түю
8299Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген шаруашылық қызметіне қосалқы қызмет көрсетудің басқа түрлері
82990Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген шаруашылық қызметіне қосалқы қызмет көрсетудің басқа түрлері
OГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБОРОНА; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫС; МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
84Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечениеМемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету
841Государственное управление общего характера, социально-экономическое управлениеЖалпы сипатты мемлекеттік басқару, әлеуметтік-экономикалық басқару
8411Государственное управление общего характераЖалпы сипатты мемлекеттік басқару
84111Деятельность республиканских органов управленияРеспубликалық басқару органдарының қызметі
84112Деятельность региональных органов управленияӨңірлік басқару органдарының қызметі
84113Деятельность местных органов управленияЖергілікті басқару органдарының қызметі
84114Деятельность сельских и поселковых органов управленияАуылдық және кенттік басқару органдарының қызметі
84115Деятельность, связанная с налогообложениемСалық салумен байланысты қызмет
84116Деятельность таможниКеден қызметі
84117Деятельность в области статистики и социологииСтатистика және әлеуметтану саласындағы қызмет
8412Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные услуги, кроме социального обеспеченияӘлеуметтік қамсыздандырудан басқа, медициналық қызмет көрсетуді, білім беру, мәдени қызмет көрсетуді және басқа да әлеуметтік қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін мекемелердің қызметін реттеу
84120Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих медицинское обслуживание, образование, культурное обслуживание и другие социальные услуги, кроме социального обеспеченияӘлеуметтік қамсыздандырудан басқа, медициналық қызмет көрсетуді, білім беру, мәдени қызмет көрсетуді және басқа да әлеуметтік қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін мекемелердің қызметін реттеу
8413Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельностиЭкономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу
84130Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельностиЭкономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу
842Предоставление государством услуг обществу в целомМемлекеттің қоғамға қызметтерді тұтастай ұсынуы
8421Международная деятельностьХалықаралық саясат
84210Международная деятельностьХалықаралық саясат
8422Оборонная деятельностьҚорғаныс қызметі
84220Оборонная деятельностьҚорғаныс қызметі
8423Деятельность в области юстиции и правосудияӘділет саласындағы қызмет және сот әділдігі
84230Деятельность в области юстиции и правосудияӘділет саласындағы қызмет және сот әділдігі
8424Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасностиҚоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет
84240Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасностиҚоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет
8425Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуацияхТөтенше жағдайлардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет
84250Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуацияхТөтенше жағдайлардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет
843Деятельность в области обязательного социального страхованияМіндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет
8430Деятельность в области обязательного социального страхованияМіндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет
84300Деятельность в области обязательного социального страхованияМіндетті әлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет
PОБРАЗОВАНИЕБІЛІМ БЕРУ
85ОбразованиеБілім беру
851Дошкольное (доначальное) образованиеМектепке дейінгі білім беру
8510Дошкольное (доначальное) образованиеМектепке дейінгі білім беру
85100Дошкольное (доначальное) образованиеМектепке дейінгі білім беру
852Начальное образование (первая ступень)Бастауыш білім беру (бірінші саты)
8520Начальное образование (первая ступень)Бастауыш білім (бірінші саты)
85200Начальное образование (первая ступень)Бастауыш білім (бірінші саты)
853Среднее образование (вторая и третья ступени)Жалпы орта білім беру (екінші және үшінші сатылары)
8531Основное и общее среднее образованиеНегізгі және жалпы орта білім беру
85310Основное и общее среднее образованиеНегізгі және жалпы орта білім беру
8532Техническое и профессиональное среднее образованиеТехникалық және кәсіптік орта білім
85321Профессионально-техническое образованиеКәсіптік-техникалық орта білім
85322Среднее специальное образованиеОрта кәсіптік білім
854Высшее образованиеЖоғары білім беру
8541Послесреднее образованиеОрта білімнен кейінгі білім беру
85410Послесреднее образованиеОрта білімнен кейінгі білім беру
8542Высшее образованиеЖоғары білім
85420Высшее образованиеЖоғары білім
855Прочие виды образованияБілім берудің өзге де түрлері
8551Спортивное образование и образование специалистов организации досугаСпорттық білім және бос уақытты ұйымдастыратын мамандар білімі
85510Спортивное образование и образование специалистов организации досугаСпорттық білім және бос уақытты ұйымдастыратын мамандар білімі
8552Образование в сфере культурыМәдениет саласындағы білім беру
85520Образование в сфере культурыМәдениет саласындағы білім беру
8553Деятельность школ подготовки водителей транспортных средствКөлік құралдарының жүргізушілерін дайындау мектептерінің қызметі
85530Деятельность школ подготовки водителей транспортных средствКөлік құралдарының жүргізушілерін дайындау мектептерінің қызметі
8559Прочие виды образования, не включенные в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген білім берудің өзге түрлері
85591Деятельность вечерних общеобразовательных школКешкі жалпы білім беретін мектептердің қызметі
85599Прочие виды образования, не включенные в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген білім берудің өзге де түрлері
856Вспомогательные образовательные услугиҚосалқы білім беру қызметі
8560Вспомогательные образовательные услугиҚосалқы білім беру қызметі
85600Вспомогательные образовательные услугиҚосалқы білім беру қызметі
QЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР
86Деятельность в области здравоохраненияДенсаулық сақтау саласындағы қызмет
861Деятельность больничных учрежденийАурухана мекемелерінің қызметі
8610Деятельность больничных учрежденийАурухана мекемелерінің қызметі
86101Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больницКең профильді және мамандандырылған ауруханалар қызметі
86102Деятельность родильных домовПерзентханалардың қызметі
86103Деятельность санаторно-курортных учрежденийШипажайлық-курорттық мекемелерінің қызметі
86104Деятельность лепрозориевЛепрозориялар қызметі
86109Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационарыСтационарлары бар басқа да емдеу мекемелерінің қызметі
862Врачебная и стоматологическая практикаДәрігерлік және стоматологиялық практика
8621Общая врачебная практикаЖалпы дәрігерлік практика
86210Общая врачебная практикаЖалпы дәрігерлік практика
8622Специальная врачебная практикаАрнайы дәрігерлік практика
86220Специальная врачебная практикаАрнайы дәрігерлік практика
8623Стоматологическая деятельностьСтоматологиялық қызмет
86230Стоматологическая деятельностьСтоматологиялық қызмет
869Прочая деятельность по охране здоровьяДенсаулықты қорғау бойынша өзге қызмет
8690Прочая деятельность по охране здоровьяДенсаулықты қорғау бойынша өзге қызмет
86900Прочая деятельность по охране здоровьяДенсаулықты қорғау бойынша өзге қызмет
87Предоставление социальных услуг с обеспечением проживанияТұратын орынмен қамтамасыз ете отырып әлеуметтік қызмет көрсету
871Учреждения по уходу за больными с обеспечением проживанияТұруды қамтамасыз етумен науқастарды күту мекемелері
8710Учреждения по уходу за больными с обеспечением проживанияТұруды қамтамасыз етумен науқастарды күту мекемелері
87100Учреждения по уходу за больными с обеспечением проживанияТұруды қамтамасыз етумен науқастарды күту мекемелері
872Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и наркологическими расстройствамиАқыл-ой және дене кемшіліктері, психиатриялық аурулары мен наркологиялық ауытқулары бар адамдарға арналған тұруға байланысты қызмет
8720Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и наркологическими расстройствамиАқыл-ой және дене кемшіліктері, психиатриялық аурулары мен наркологиялық ауытқулары бар адамдарға арналған тұруға байланысты қызмет
87200Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и наркологическими расстройствамиАқыл-ой және дене кемшіліктері, психиатриялық аурулары мен наркологиялық ауытқулары бар адамдарға арналған тұруға байланысты қызмет
873Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживанияТұруды қамтамасыз етумен қарттар мен мүгедектерді күту қызметі
8730Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживанияТұруды қамтамасыз етумен қарттар мен мүгедектерді күту қызметі
87300Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживанияТұруды қамтамасыз етумен қарттар мен мүгедектерді күту қызметі
879Прочие виды деятельности по уходу на домуҮйде күту бойынша қызметтің өзге түрлері
8790Прочие виды деятельности по уходу на домуҮйде күту бойынша қызметтің өзге түрлері
87900Прочие виды деятельности по уходу на домуҮйде күту бойынша қызметтің өзге түрлері
88Предоставление социальных услуг без обеспечения проживанияТұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету
881Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания для престарелых и инвалидовҚарттар мен мүгедектер үшін тұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету
8810Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания для престарелых и инвалидовҚарттар мен мүгедектер үшін тұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету
88100Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания для престарелых и инвалидовҚарттар мен мүгедектер үшін тұруды қамтамасыз етпейтін әлеуметтік қызметтер көрсету
889Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген, тұруды қамтамасыз етпей көрсетілетін өзге әлеуметтік қызметтер
8891Дневной уход за детьмиБалалардың күндізгі күтімі
88910Дневной уход за детьмиБалалардың күндізгі күтімі
8899Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген, тұруды қамтамасыз етпей көрсетілетін өзге әлеуметтік қызметтер
88990Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие категорииБасқа санаттарға енгізілмеген, тұруды қамтамасыз етпей көрсетілетін өзге әлеуметтік қызметтер
RИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХӨНЕР, ОЙЫН-САУЫҚ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС
90Деятельность в области творчества, искусства и развлеченийШығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет
900Деятельность в области творчества, искусства и развлеченийШығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет
9001Продюсерская деятельностьПродюссерлік қызмет
90011Театральная деятельностьТеатр қызметі
90012Концертная деятельностьКонцерт қызметі
90013Деятельность цирковЦирк қызметі
9002Техническая поддержка при показе спектаклейСпектакль көрсету кезінде техникалық қолдау
90020Техническая поддержка при показе спектаклейСпектакль көрсету кезінде техникалық қолдау
9003Деятельность в области искусстваӨнер саласындағы қызмет
90030Деятельность в области искусстваӨнер саласындағы қызмет
9004Деятельность концертных и театральных заловКонцерттік және театр залдарының қызметі
90040Деятельность концертных и театральных заловКонцерттік және театр залдарының қызметі
91Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживанияКітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі
910Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживанияКітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар және мәдени қызмет көрсететін басқа да мекемелер қызметі
9101Деятельность библиотек и архивовКітапхана және мұрағаттар қызметі
91011Услуги фильмо- и фонотекФильм және фонотека қызметі
91012Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных заловОқырмандар залын, лекторийлер, көрсету залдарының қызметін қоса алғанда кітапхана қызметі
91013Деятельность архивовМұрағат қызметі
91014Деятельность книжных палатКітап палаталарының қызметі
9102Деятельность музеевМұражайлар қызметі
91020Деятельность музеевМұражайлар қызметі
9103Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культурыТарихи орындар мен ғимараттарды, мәдени ескерткіштерді қорғау бойынша қызмет
91030Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культурыТарихи орындар мен ғимараттарды, мәдени ескерткіштерді қорғау бойынша қызмет
9104Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедниковБотаникалық бақтар және зоологиялық парктер мен қорықтар қызметі
91041Деятельность ботанических садов и зоопарковБотаникалық бақтар және хайуанаттар паркінің қызметі
91042Деятельность природных заповедников, охрана дикой природыТабиғи қорықтар қызметі, жабайы табиғатты қорғау
92Деятельность по организации азартных игр и заключения париҚұмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі
920Деятельность по организации азартных игр и заключению париҚұмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі
9200Деятельность по организации азартных игр и заключению париҚұмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі
92000Деятельность по организации азартных игр и заключению париҚұмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі
93Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлеченийСпорт, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет
931Деятельность в области спортаСпорт саласындағы қызмет
9311Деятельность спортивных объектовСпорттық объектілер қызметі
93110Деятельность спортивных объектовСпорттық объектілер қызметі
9312Деятельность спортивных клубовСпорт клубтарының қызметі
93120Деятельность спортивных клубовСпорт клубтарының қызметі
9313Деятельность фитнесс клубовФитнесс-клубтардың қызметі
93130Деятельность фитнесс клубовФитнесс-клубтардың қызметі
9319Прочая деятельность в области спортаСпорт саласындағы өзге қызмет
93190Прочая деятельность в области спортаСпорт саласындағы өзге қызмет
932Деятельность по организации отдыха и развлеченийДемалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет
9321Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парковМәдени және демалыс саябақтары мен тақырыптық саябақтар қызметі
93210Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парковМәдени және демалыс саябақтары мен тақырыптық саябақтардың қызметі
9329Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлеченийДемалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түрлері
93291Деятельность танцевальных залов, дискотекБи залдарының, дискотекалардың қызметі
93292Деятельность родео, тировРодео, тирлар қызметі
93293Деятельность кукольных театровҚуыршақ театрларының қызметі
93299Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлеченийДемалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түрлері
SПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕР ТҮРЛЕРІН ҰСЫНУ
94Деятельность членских организацийМүшелік ұйымдар қызметі
941Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных членских организацийКоммерциялық, кәсіпкерлік және кәсіби мүшелік ұйымдар қызметі
9411Деятельность коммерческих и предпринимательских организацийКоммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі
94110Деятельность коммерческих и предпринимательских организацийКоммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі
9412Деятельность профессиональных организацийКәсіпкерлік ұйымдар қызметі
94120Деятельность профессиональных организацийКәсіпкерлік ұйымдар қызметі
942Деятельность профсоюзовКәсіподақтар қызметі
9420Деятельность профсоюзовКәсіподақтар қызметі
94200Деятельность профсоюзовКәсіподақтар қызметі
949Деятельность прочих общественных объединенийБасқа қоғамдық бірлестіктердің қызметі
9491Деятельность религиозных организацийДіни ұйымдар қызметі
94910Деятельность религиозных организацийДіни ұйымдар қызметі
9492Деятельность политических организацийСаяси ұйымдар қызметі
94920Деятельность политических организацийСаяси ұйымдар қызметі
9499Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қоғамдық ұйымдар қызметі
94990Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қоғамдық ұйымдар қызметі
95Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаровКомпьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке тұтынатын заттарды жөндеу
951Ремонт компьютеров и оборудования связиКомпьютерлер мен байланыс жабдықтарын жөндеу
9511Ремонт компьютеров и периферийного оборудованияКомпьютерлер мен шалғай жабдықтарды жөндеу
95110Ремонт компьютеров и периферийного оборудованияКомпьютерлер мен шалғай жабдықтарды жөндеу
9512Ремонт коммуникационного оборудованияКоммуникациялық жабдықтарды жөндеу
95120Ремонт коммуникационного оборудованияКоммуникациялық жабдықтарды жөндеу
952Ремонт предметов личного потребления и бытовых товаровЖеке тұтынатын заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу
9521Ремонт бытовой электроникиТұрмыстық электрониканы жөндеу
95210Ремонт бытовой электроникиТұрмыстық электрониканы жөндеу
9522Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаряТұрмыстық аспаптарды және үй мен бау-бақша құрал-саймандарын жөндеу
95220Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаряТұрмыстық аспаптарды және үй мен бау-бақша құрал-саймандарын жөндеу
9523Ремонт обуви и изделий из кожиАяқ киімдерді және былғарыдан жасалған бұйымдарды жөндеу
95231Ремонт обувиАяқ киімдерді жөндеу
95232Ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожиТабиғи және жасанды теріден жасалған жол және галантерея бұйымдарын жөндеу
9524Ремонт мебели и предметов домашнего обиходаЖиһаздарды және үйге қажетті заттарды жөндеу
95240Ремонт мебели и предметов домашнего обиходаЖиһаздарды және үйге қажетті заттарды жөндеу
9525Ремонт часов и ювелирных изделийСағаттарды және әшекей бұйымдарды жөндеу
95251Ремонт наручных и прочих часовҚол және басқа сағаттарды жөндеу
95252Ремонт ювелирных изделийӘшекей бұйымдарды жөндеу
9529Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаровЖеке тұтынатын өзге де заттарды және тұрмыстық тауарларды жөндеу
95291Ремонт трикотажных и вязаных изделийТрикотаж және тоқыма тауарларды жөндеу
95292Ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереиТігін бұйымдарын, бас киімдерді және тоқыма галантерея бұйымдарын жөндеу
95293Ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборовАң терісі және тері бұйымдарын және бас киімдерді жөндеу
95294Ремонт музыкальных инструментовМузыкалық аспаптарды жөндеу
95295Ремонт ковров и ковровых изделийКілем және кілем бұйымдарын жөндеу
95296Ремонт велосипедовВелосипед жөндеу
95299Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировкиӨзге де тұрмыстық бұйымдарды және басқа топтамаларға енгізілмеген жеке пайдалану заттарын жөндеу
96Предоставление прочих индивидуальных услугӨзге де дербес қызметтер көрсету
960Предоставление прочих индивидуальных услугӨзге де дербес қызметтер ұсыну
9601Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из мехаТоқыма бұйымдарын және үлбірден жасалған бұйымдарды жуу және (химиялық) тазалау
96011Стирка и обработка бельяТөсек-орындарды жуу және тазалау
96012Химчистка и крашениеХимиялық тазалау және бояу
9602Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красотыШаштараздардың, сән салондарының қызметтерін ұсыну
96020Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красотыШаштараздардың, сән салондарының қызметтерін ұсыну
9603Организация похорон и предоставление связанных с ними услугЖерлеуді ұйымдастыру және олармен байланысты қызметтер ұсыну
96030Организация похорон и предоставление связанных с ними услугЖерлеуді ұйымдастыру және олармен байланысты қызметтер ұсыну
9604Физкультурно-оздоровительная деятельностьДене шынықтыру-сауықтыру қызметі
96040Физкультурно-оздоровительная деятельностьДене шынықтыру-сауықтыру қызметі
9609Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген өзге қызметтерді ұсыну
96090Предоставление прочих услуг, не включенных в другие группировкиБасқа топтамаларға енгізілмеген өзге қызметтерді ұсыну
TДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, НАНИМАЮЩИХ ДОМАШНЮЮ ПРИСЛУГУ И ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯҮЙ ҚЫЗМЕТШІСІН ЖАЛДАЙТЫН ЖӘНЕ ӨЗІ ТҰТЫНУ ҮШІН ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР ӨНДІРЕТІН ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫ ҚЫЗМЕТІ
97Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугуҮй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі
970Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугуҮй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі
9700Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугуҮй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі
97000Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугуҮй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі
98Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребленияЖеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі
981Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребленияЖеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі
9810Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребленияЖеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі
98100Деятельность домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребленияЖеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі
982Деятельность домашних хозяйств по производству услуг для собственного потребленияЖеке тұтыну үшін қызметтер өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі
9820Деятельность домашних хозяйств по производству услуг для собственного потребленияЖеке тұтыну үшін қызметтер өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі
98200Деятельность домашних хозяйств по производству услуг для собственного потребленияЖеке тұтыну үшін қызметтер өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі
UДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВАУМАҚТАН ТЫС ҰЙЫМДАРДЫҢ ЖӘНЕ ОРГАНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
99Деятельность экстерриториальных организацийАумақтан тыс ұйымдардың қызметі
990Деятельность экстерриториальных организацийАумақтан тыс ұйымдардың қызметі
9900Деятельность экстерриториальных организацийАумақтан тыс ұйымдардың қызметі
99000Деятельность экстерриториальных организацийАумақтан тыс ұйымдардың қызметі